Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Open Data Estafette Smart Logistics & Ports

Aanmelden voor

Open Data Estafette Smart Logistics & Ports

Open Data Estafette Smart Logistics & Ports

05 november 2015

Leestijd ± 2 minuten

Nieuwe businesskansen door open data in de logistieke sector

World Port Hackaton en Stadsdistributie zijn de winnaars van de Open Data Wedstrijd die op donderdag 5 november is georganiseerd tijdens de Open Data Estafette Smart Logistics & Ports bij Connekt in Delft. Lidewijde Ongering, Secretaris-Generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, reikte de prijzen uit. De prijzen gingen naar partijen die de best toepasbare en opschaalbare Open Data initiatieven hebben ontwikkeld, met een duidelijke business case en toegevoegde waarde in de logistieke markt.

World Port Hackaton

World Port Hackaton verzamelt en ontsluit stromingsgegevens, schippers kunnen op basis daarvan hun ideale vertrektijd bepalen – met de stroom mee vaar je efficiënter. Juryvoorzitter Michiel Jak (directeur Smart Port 2.0) prees dit initiatief omdat het kan leiden tot minder brandstofverbruik en dus minder CO2 uitstoot en ook minder kosten. Bovendien is het volgens de jury opschaalbaar, omdat ook andere data kunnen worden toegevoegd zoals sluis- en brugtijden.

Stadsdistributie

Dit initiatief selecteert 20.000 adressen waar pakketjes kunnen worden bezorgd. Bewoners van deze adressen zorgen voor de verdere verspreiding van de pakketjes. Het aantal adressen waar moet worden bezorgd daalt daarmee van 7 ½ miljoen naar 20.000 adressen. De jury vond vooral het aspect van de deeleconomie in dit initiatief een positief punt. Wel moet het gebruik van open data meer in dit initiatief worden geïntegreerd bijvoorbeeld voor het bepalen van de 20.000 adressen.

Achtergrond

Nederland wil voorop lopen met innovatie. We hebben een lange traditie in logistiek en zijn wereldspeler met havenactiviteiten. Op welke manier kunnen we steden zo efficiënt en duurzaam mogelijk bevoorraden? Hoe kan creatief gebruik van informatie de bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van havens aanzienlijk verbeteren? Welke innovatieve toepassingen zijn nog onbenut in de logistiek?

Open data en proprietary (data tussen private bedrijven) zijn belangrijke grondstoffen. Toegang tot (realtime) open datasets dragen bij aan efficiënte logistiek en vermindering van CO2. Bovendien bieden ze ondernemers nieuwe businesskansen. Gedurende de Open Data Estafette stond de vraag centraal hoe Open Data gebruikt kunnen worden om de logistieke sector en havens slimmer te maken en zo maatschappelijke problemen op te lossen.

Programma

Het programma bestond onder andere uit keynotes van Paul Suijkerbuijk (open data aanjager van BZK) en van Michiel Jak (directeur Smart Port 2.0). Ook stonden er showcases, workshops en visies op het programma; onder andere de showcase Smart Data Factory van TNO, een workshop open geodata voor transport van Geonovum en een presentatie van Erwin Folmer van het Kadaster over het snel beschikbaar maken van open geodata door gemeentes en andere overheden.

Organisatie

De Open Data Estafette Smart Logistics & Ports werd georganiseerd door het doorbraakproject Open Data en de ministeries Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Connekt en ECP.

Bekijk het videoverslag van de Open Data Estafette, welke door ECP is gemaakt.