Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Ontwikkeling Total Cost of Ownership-model voor elektrisch wegtransport

Aanmelden voor

Ontwikkeling Total Cost of Ownership-model voor elektrisch wegtransport

Ontwikkeling Total Cost of Ownership-model voor elektrisch wegtransport

26 juni 2020

Leestijd ± 2 minuten

Het hanteren van een Total Cost of Ownership-model (TCO-model) geeft bedrijven de mogelijkheid om de kosten van een Battery-Electric-Vehicle (BEV) over de hele levenscyclus in te schatten. In het eerste halfjaar van 2020 voert Panteia in opdracht van Topsector Logistiek een inventarisatie uit naar de eisen van een TCO-model. Zij zetten hiermee een breed gedragen model op, gebaseerd op bestaande kennis en inzichten. 

Doel is één openbaar en transparant model 

Momenteel zijn verschillende TCO-modellen in omloop om de kosten van BEV’s in kaart te brengen. Het doel van deze inventarisatie is om de diverse bestaande modellen te integreren in een openbaar model. Dit model is transparant en neemt alle relevante factoren mee. Naast aanschafkosten, worden ook brandstof-, onderhoudskosten en in dit specifieke geval kosten voor het elektrisch laden (oplaadkosten) meegenomen.   

Maatwerk 

Dit project richt zich op elektrisch aangedreven goederenvervoer over de weg met een totaalgewicht van meer dan 3,5 ton. Hierbinnen is een verscheidenheid aan voertuigtypes, met elk zijn eigen energiebehoefte. In dit model wordt dan ook bekeken of de diverse voertuigtypes dermate specifieke eigenschappen hebben dat een separate TCO-calculatie gerechtvaardigd is. 

Breed gedragen 

Voor een breed gedragen en geaccepteerd TCO-model is het belangrijk dat transportondernemers, toeleveranciers en andere relevante partijen betrokken zijn bij het ontwerp. Het doel is dat de eisen breed geïnventariseerd worden. Door kennisdeling en het meenemen van praktijkervaringen wordt duidelijk waaraan een goed TCO-model moet voldoen.  Zowel het bedrijfsleven als intermediaire bedrijven en overheden hebben de behoefte aan een goed onderbouwd model onderschreven. Het model wordt dan ook aan eenieder, die de effecten van zijn of haar eigen aannames op de TCO wil toetsen, ter beschikking gesteld.