Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Onderzoek batterij-elektrische voertuigen en machines in bouwsector

Aanmelden voor

Onderzoek batterij-elektrische voertuigen en machines in bouwsector

Onderzoek batterij-elektrische voertuigen en machines in bouwsector

Topsector Logistiek heeft DNV gevraagd om nader te kijken naar de veiligheid van batterij-elektrische voertuigen en machines (BEVMs) in de bouwsector. Doel van het onderzoek is een rapport en een set (voorlopige) praktische richtlijnen op te stellen. Deze moeten dienen als basis voor verdere werkzaamheden en doorontwikkeling. Lees meer in het bericht hieronder.

20 januari 2023

Leestijd ± 1 minuut

Topsector Logistiek heeft Det Norske Veritas Group (DNV) gevraagd om nader te kijken naar de veiligheid van batterij-elektrische voertuigen en machines (BEVMs) in de bouwsector. In het in december opgestarte project worden de onderstaande onderzoeksvragen van Topsector Logistiek beantwoord. Dit gebeurt op basis van onder andere literatuur- en bronnenonderzoek (zoals dit DNV rapport), interviews met relevante partijen (zoals bouwbedrijven met BEVM ervaring en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid), en internationale kennis en ervaring van DNV.

Onderzoeksvragen

  • Welke wetgeving is relevant voor deze situatie qua veiligheid? Is deze al toegesneden op deze situatie? Zo niet, welke adviezen zijn te geven aan de wetgever?
  • Zijn er al veiligheids-voorschriften of -eisen aan stalling van meerdere BEVM met aanzienlijke accu-capaciteiten, alleenstaand en/of bij elkaar in de buurt? Zo niet, welke praktische richtlijnen zijn al te definiëren die als handleiding kunnen dienen voor bedrijven om er rekening mee te houden?
  • Zijn er al blusvoorschriften voor dergelijke situaties? Zo niet, welke praktische richtlijnen zijn al te definiëren die als handleiding kunnen dienen voor bedrijven en brandweer om er rekening mee te houden?
  • Welke eisen stellen verzekeraars voor deze situatie? Indien er nog geen eisen zijn, zijn verzekeraars bereid om mee te werken aan het ontwikkelen van eisen en richtlijnen?

Het beoogde resultaat is een rapport en een set (voorlopige) praktische richtlijnen die als basis kunnen dienen voor alle betrokken partijen om nu mee te werken en door te ontwikkelen.

Meer weten of een bijdrage leveren?

Het project loopt naar verwachting tot en met maart 2023. Als u vragen heeft over dit project of een bijdrage wilt leveren, dan kunt u contact opnemen met Martijn Huibers van DNV.