Supply Chain Finance

Supply Chain Finance (SCF) is gericht op het optimaliseren van de financiering van goederenstromen tussen bedrijven en het integreren van financiële processen tussen klanten, leveranciers, logistieke en financiële dienstverleners. In logistieke ketens worden goederen tussen ketenpartners uitgewisseld,  en hierbij wordt bijbehorende informatie verstrekt en financiële transacties gesloten. Er is veel aandacht voor het optimaliseren van goederen- en informatiestromen, maar de optimalisatie van financiële transacties bij logistieke stromen bleef tot 8 jaar geleden achter. Het Supply Chain Finance programma is binnen de Topsector Logistiek opgezet om Nederland op dit gebied een vooraanstaande positie in Europa te geven. Dit is gebeurd door de uitvoering van diverse innovatieprojecten, maar ook door de opzet van de Supply Chain Finance Community.   Professionals in Supply Chain Finance kunnen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen binnen deze Supply Chain Finance Community. Logistieke professionals kunnen op deze manier gebruiken maken van de verzamelde Supply Chain Finance kennis in Nederland,  en ook de contacten opdoen en partners vinden om zelf innovaties op dit gebeid door te gaan voeren binnen hun eigen logistieke ketens.

Het doel van Supply Chain Finance is het verbeteren van de financiële prestaties en het reduceren van risico’s tussen minimaal twee ketenpartners. Om dit doel te realiseren zijn binnen de Actielijn Supply Chain Finance van de Topsector Logistiek drie inhoudelijke thema’s gedefinieerd waarin verbetering gericht plaats kunnen vinden:

(1) Verhogen van de efficiency van logistieke ketens door verbetering van de financiële prestaties. De nadruk ligt hierbij op het via  Supply Chain Finance projecten en innovaties verlagen van transactiekosten, financieringskosten, inkoopkosten, transportkosten en voorraadkosten in logistieke ketens.

(2) Verbeteren van de duurzaamheid van logistieke ketens door het optimaal afhandelen van financiële transacties, zodat er geen onnodige vertragingen en verplaatsingen in de ketens behoeven plaats te vinden.

(3). Het reduceren van financiële risico’s in logistieke ketens. Dit heeft alles te maken met het veiligstellen van leveringen, om zo de effectiviteit van ketens te verhogen. Denk hierbij aan financiële innovaties die de stabiliteit of loyaliteit van belangrijke ketenspelers versterken en  hen de kans bieden om te groeien.

De resultaten van projecten en innovaties binnen deze drie thema's worden gedeeld en besproken in de binnen de Actielijn opgezette Supply Chain Finance Community, waar managers zich bij kunnen aansluiten. Naast een kennisbibliotheek biedt de Community ook de mogelijkheden om innovaties te bespreken en zo advies te krijgen voor het in de praktijk verwezenlijken van verbeteringen in de financiële transacties.

Binnen het thema Supply Chain Finance zijn verschillende innovatieve projecten uitgevoerd, met de focus op het ontwerp en toepassing van nieuwe arrangementen om de kwaliteit van financiële transacties in logistieke ketens te verbeteren. Naast de uitvoering van projecten is ook de opzet van de Supply Chain Finance Community een belangrijke mijlpaal geweest, hier kunnen logistieke managers hun ideeën en gedachten rondom Supply Chain Finance met elkaar delen. Een aantal belangrijke projecten uit dit thema waren de volgende:

(1) Er is een Blockchain prototype van een digitaal register voor gefinancierde facturen van MKBers in de logistiek opgezet. Dit digitaal register biedt een oplossing voor de gevolgen van ‘double financing’: het aanbieden van dezelfde factuur bij meerdere partijen.  Een dergelijk digitaal facturenregister draagt bij aan een ‘vertrouwde’, digitale en vooral gezonde markt voor factoring en debiteurenfinanciering in de logistiek. Het MKB kan zo profiteren van meer financieringsopties en optimalere financieringsvoorwaarden om daarmee haar werkkapitaalpositie te versterken.

(2) Innopay heeft een geautomatiseerde en gestandaardiseerde terugkoppeling van de factuurstatus aan leveranciers en diens financiers in logistieke ketens gerealiseerd. Het geautomatiseerd en gestandaardiseerd terugkoppelen van de factuurstatus aan leveranciers werkt voor financiers kostenverlagend en vergroot daarmee de toegang tot financiering voor het MKB. Innopay heeft samen met Voldaan en een van Voldaan's klanten een project uitgevoerd waarin ervaring is opgedaan over de technische en functionele impact van het uitwisselen van de factuurstatus in een ‘live’ keten van een leverancier, diens financier en diens afnemers.

(3) G-Star Raw richt op  duurzame levering van biologisch katoen vanuit de productielanden van de leveranciers van G-Star. Ter versterking van de keten  heeft G-Star de mogelijkheden laten onderzoeken om door middel van supply chain finance de leverancier te ondersteunen. In het project zijn meerdere manieren van SCF vergeleken en is onderzocht wat het best bij G-Star en haar keten aansluit. Er is een projectplan opgesteld voor G-Star, met daarin een overzicht van de vereiste activiteiten en een planning om dit te implementeren.

(4) Er is een Proof of Concept ontwikkeld van het platform  ‘Buyer Initiated Payment’met o.a. American Express, ABN AMRO Commercial Finance,  Deutsche Bank. Het doel van het project is handelsfacilitatie voor het MKB, door de transparantie van de handelstransacties te verhogen en door de drempel voor financiers om transacties te financieren te verlagen.  Een centraal platform voor het boeken, betalen en vervoeren van goederen is gewenst voor verbetering van de financiële afhandeling van logistieke transactie. In dat platform wordt de financiële afhandeling geïntegreerd met de logistieke afhandeling, wat innovaties in het 'legal process' van het vervoeren en overdragen van goederen mogelijk maakt.  Het consortium heeft een oplossing ontwikkeld waar de financiële afspraken van internationale transacties worden verbonden aan de logistieke status van de betrokken vracht.

Binnen het thema Supply Chain Finance zijn via verschillende projecten waardevolle inzichten  geboden in de mogelijke verbeteringen die in de financiële transacties van ketens kunnen worden ingevoerd.  Om deze inzichten zo breed mogelijk te verspreiden over logistiek Nederland is de Supply Chain Finance Community opgezet. Het doel van de Supply Chain Finance Community (SCFC) is om ontwikkeling en implementatie van Supply Chain Finance in de logistiek te faciliteren. De SCFC bestaat uit partijen uit 31 landen, en heeft  handboek en roadmap gepubliceerd, een open conferentie gehouden en een Global Student Challenge georganiseerd. De SCFC is inmiddels  Nederland opgezet, en volop actief.  Door het in stand houden van de Community wordt de positie Nederland als kennishub op het gebied van SCF versterkt. De Community heeft inmiddels een sterke internationale positie, kent vele deelnemers en onderneemt diverse  succesvolle activiteiten, zoals een jaarlijkse Supply Chain Finance challenge. Daarnaast is de service logistieke kennisbibliotheek opgezet. In de bibliotheek komt Supply Chain Service en Supply Chain Finance informatie samen, kan kennis opgedaan worden en de basis worden gelegd voor een verdere samenwerking in het speelveld van service logistiek en supply chain finance. De achtergrond is dat innovatieve logistieke projecten een substantiële bijdrage leveren aan de logistieke innovatiesnelheid in het land, maar een grotere versnelling kan plaatsvinden als de onderzoeksresultaten beter, verder en dieper worden verspreid, zodat er samen innovatie kan plaatsvinden. Nu wordt geobserveerd dat ‘samen innoveren’ nog vooral plaatsvindt binnen projecten in plaats van tussen projecten.  Met de Community en de bibliotheek is de organisatiestructuur verzekerd waarmee Nederland haar leidende positie op dit gebied kan behouden,

- Resultaten - pagina van

Startdatum aflopend
Sorteren a/z
Sorteren z/a
Startdatum oplopend
Einddatum oplopend
Einddatum aflopend
Aantal deelnemers oplopend
Aantal deelnemers aflopend
LOADING
LOADING