Stadslogistiek - Inzet LEVV, laadinfrastructuur en fietsen

<p>Consumenten verwachten steeds meer als het gaat om logistiek: overal en altijd alle producten kunnen krijgen, directe levering aan huis of een zelf gekozen locatie van bestellingen via het internet. Tegelijkertijd wordt overlast van goederenverkeer in steden steeds minder getolereerd. Om in de strijd om de beschikbare ruimte tegemoet te komen aan de vermindering van uitstoot en het vergroten van de leefbaarheid, biedt het thema Stadslogistiek inzet LEVV (Licht Elektrische Vracht Voertuigen), Laadinfrastructuur en Fietsen van de Topsector Logistiek inzichten en uitkomsten.</p>

Doel van de Topsector Logistiek was om binnen de projecten in dit thema te verkennen of alternatieve vervoersmiddelen voor goederenvervoer in steden, zoals LEVV's en cargo fietsen, geschikt zijn voor bepaalde logistieke segmenten. Een ander doel was het inventariseren van de laadvraag en -infrastructuur in toekomstige jaren.

Steeds meer logistiek dienstverleners en gemeentebesturen zien in dat LEVV en (cargo) fietsen een bijdrage kunnen leveren aan het optimaleren van stedelijke logistiek en de verblijfskwaliteit in de stad. Het afbouwen van het gebruik van vervuilende voertuigen in binnensteden is niet eenvoudig, maar de beschikbaarheid van schone voertuigen verbetert snel. De Topsector Logistiek draagt binnen het thema Inzet LEVV, Laadinfrastructuur en Fietsen bij aan een verdiepingsslag binnen deze opkomende efficiënte en duurzame vervoersmodaliteiten. De projectdoelen variëren van het inventariseren van de LEVV markt, tot het testen van Cargo Fietsen en het in kaart brengen van de behoefte aan laadvraag en -infrastructuur ten behoeve van logistiek in steden in de komende jaren. Alle projecten hebben als doel de bewustwording rondom nieuwe vervoersmodaliteiten te vergroten, om derhalve stadslogistieke processen te verbeteren.

De projecten zijn gericht op het creëren van handelingsperspectief voor zowel bedrijven als (stedelijke) overheden. Binnen de projecten Testen Cargo Fietsen en Register of Initiatives in Pedal Powered Logistics is onderzoek gedaan naar de inzet van (e-)bakfietsen voor schone stadsdistributie. Het Register bestaat bijvoorbeeld uit een website met allerlei voorbeelden van de inzet van Cargo Fietsen. Verwacht wordt dat door het kennisnemen van deze voorbeelden, het gebruik en de ontwikkeling van cyclelogistics versnelt. Uit het project Inventarisatie LEVV markt is gebleken dat verschillende bedrijven (gedeeltelijk) overstappen op het gebruik van LEVV’s. Het doel is om de groei(verwachting) van LEVV’s in beeld te brengen. Dit kan vervolgens worden gebruikt door partijen die voornemens zijn om LEVV in te zetten in logistieke processen. 

De resultaten van de uitgebreide studie Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stadslogistiek laten zien dat elektrische stadslogistiek grote kansen biedt. Er is nu al veel operationeel en financieel haalbaar. En met het voortschrijden van de techniek neemt dat percentage alleen maar toe. De overgang naar elektrische stadslogistiek blijkt in de praktijk ook het ideale moment te zijn voor ondernemers om de logistiek anders en slimmer in te richten. De overgang naar elektrische logistiek kan veelal met vervangingsinvesteringen gedaan worden. Voertuigen zijn duurder maar de operationele kosten (brandstof, onderhoud) zijn goedkoper Iets wat met goede financiering opgevangen kan worden. De groep die nu met relatief goedkope aan te schaffen tweedehands bestelwagens rondrijdt vraagt wel om extra ondersteuning. Voorlopig zijn er namelijk geen goedkope tweedehands elektrische bestelwagens voor hen beschikbaar. De extra vraag naar elektriciteit is relatief beperkt, maar lokaal kan die extra vraag net te veel zijn voor het net. Op tijd uitbreiden van de capaciteit lost dat op. Het is goed voorspelbaar waar geladen gaat worden: voor Groot-Amsterdam betekent dat bijvoorbeeld een vraag naar veel publieke laadpalen in wijken net buiten de stad, voor bestelwagens. Voor de Nederlandse aanbieders van laadinfrastructuur en IT-systemen biedt elektrische stadslogistiek grote kansen: in Nederland kunnen nieuwe producten uitgerold worden die daarna in andere landen aangeboden kunnen worden. De resultaten van het onderzoek zijn bruikbaar voor decentrale overheden en netbeheerders.

De projecten binnen het thema LEVV, Laadinfrastructuur en Fietsen hebben veel kennis en handelingsperspectief opgeleverd over relatief nieuwe onderwerpen in de logistiek. Tijdens het Cargo Bike Festival is bijvoorbeeld een business case gepresenteerd over de inzet van cargo bikes in last mile distributie. Het laatste stukje dat goederen in de stad afleggen veroorzaakt vaak een groot deel van de CO2-uitstoot en overlast. Dit project biedt inzicht hoe de laatste te overbruggen afstand, optimaal kan worden ingericht. Bijvoorbeeld het in beeld brengen van de groei(verwachting) van LEVV’s kan hier - voor een breed scala aan partijen - aan bijdragen. 

Stads Distributiecentra (SDC's) bieden de mogelijkheid om binnen de stad elektrische voertuigen in te zetten. Echter, de potentie van SDC's om goederen gebundeld de stad in te vervoeren is een belofte die tot op heden maar in beperkte mate door verladers en vervoerders werd ingelost. In het project Cyclelogistics Monitoring Tower heeft een consortium een demonstrator ontwikkeld, waarmee gebruikers van het SDC kunnen aantonen welke bundeling van goederenstromen wordt gerealiseerd en welke bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen van een stad wordt geleverd. 

Projecten van het thema LEVV, Laadinfrastructuur en Fietsen, stippen een relatief jong thema aan, diepen het uit, en bieden inzicht hoe duurzame vervoersmodaliteiten kunnen worden ingezet in de stadslogistiek, met minder overlast en CO2-uitstoot.

- Resultaten - pagina van

Startdatum aflopend
Sorteren a/z
Sorteren z/a
Startdatum oplopend
Einddatum oplopend
Einddatum aflopend
Aantal deelnemers oplopend
Aantal deelnemers aflopend
LOADING
LOADING