Stadslogistiek - Gedrag

De Topsector Logistiek heeft als doel om onderzoek te doen naar innovaties in de logistiek en deze innovaties te ontwikkelen tot bruikbare tools, methodieken en praktijktoepassingen. Uiteindelijk is de opgave om successen op te schalen. Door uit te proberen, het te doen, ontdekken we hoe het meest effectief de grootschalige toepassing wordt bereikt. Een van de kansrijke benaderingen voor opschaling is gebaseerd op de drie domeinen van gedragsbeïnvloeding: faciliteren, motiveren en incentiveren.

1. Faciliteren: begrijpelijk en mogelijk maken door bijv. heldere communicatie, goede argumentatie, uitleg en hulp. 2. Motiveren: bekend, acceptabel en urgent maken van het doel, wegnemen van mispercepties en vestigen van een nieuwe sociale norm of gevoel van urgentie. 3 Incentiveren: haalbaar en aantrekkelijk maken van het doel, door bijv. fiscale regelingen, sociale waardering, competitie-element.

Deze aanpak vereist dat er specifiek wordt gekeken naar: - Doelgroepsegmentatie waarin de gehele doelgroep wordt opgedeeld in kleinere subgroepen. - Op die subgroepen toegesneden verhaallijnen en argumentatie die aanspreekt. - Aanpassen van de boodschap op de afzender: herkenbaarheid is essentieel. - Keuze van kanalen: via welke kanalen kunnen specifieke groepen

Het resultaat van de deze proef is bedoeld om de toepasbaarheid van de drie domeinen van gedragsbeïnvloeding voor de Topsector Logistiek aan te tonen, en deze breder toepasbaar te maken voor gebruik door overheden, kennisinstellingen en brancheorganisaties.

- Resultaten - pagina van

Startdatum aflopend
Sorteren a/z
Sorteren z/a
Startdatum oplopend
Einddatum oplopend
Einddatum aflopend
Aantal deelnemers oplopend
Aantal deelnemers aflopend
LOADING
LOADING