Games

Games spelen in meerdere Actielijnen van de Topsector Logistiek een belangrijke rol. Dan gaat het onder meer om de Actielijn Service Logistiek, dat staat voor de regie van ‘after-sales service’ vanaf de verkoop van een product tot aan het einde van de levenscyclus. Het betreft alle logistieke activiteiten die nodig zijn om apparaten, machines en systemen gedurende hun hele levenscyclus optimaal te laten functioneren. Service Logistiek richt zich daarbij op het koppelen van informatiestromen aan goederenstromen tijdens de gebruiksfase van goederen. Door toenemende behoefte aan puur het gebruik in plaats van het bezit van een product, worden bedrijven uitgedaagd een ‘service concept’ te ontwikkelen. Voor veel bedrijven betekent dat een flinke koerswijziging: van een traditionele product supply chain naar een product-based service supply chain. Via service supply chains kunnen bedrijven hun klanten een gewenste functionaliteit leveren. Met simulaties en games kunnen bedrijven de complexiteit en dynamiek van serviceketens ervaren en tegelijkertijd experimenteren met interventies (innovaties) in de serviceketen om zo een optimalisatie van de keten door te voeren. 

Het is om die reden dat games niet alleen een belangrijk onderwerp zijn binnen de actielijn Service Logistiek, maar bijvoorbeeld ook bij Supply Chain Finance (denk aan het simuleren van de impact van compliance op logistieke ketens), Stadslogistiek en Bouwlogistiek (optimaliseren netwerken), Synchromodaal Transport en de Human Capital Agenda. Bij de laatste gaat het bijvoorbeeld om het trainen van logistiek planners en het enthousiasmeren van jongeren om een loopbaan in de logistiek te overwegen. Het belang van games en simulaties zal alleen maar toenemen, omdat ze bedrijven en organisaties in staat stelt nieuwe ontwikkelingen snel te begrijpen en daarop te anticiperen.

Het belangrijkste doel van de Games die door de Topsector Logistiek zijn ontwikkeld, is om inzichten te geven en beweging te creëren. Veranderingen in de keten en alleen al het maken van andere keuzes op persoonlijk vlak, zijn soms lastig te realiseren. Door middel van het spelen van Games worden inzichten opgedaan in de consequenties van keuzes. Zelf ervaren, verder komen dan het abstracte en de papieren werkelijkheid, helpt bij het creëren van een andere mindset en 'het anders gaan doen'. Of juist bij het kunnen verplaatsen in andere actoren van de, in dit geval, logistieke sector.

Binnen dit thema zijn namens de Topsector Logistiek met name apps, games en online trainingen ontwikkeld en geïmplementeerd. Ze maken de complexiteit van ketens inzichtelijk en tonen ook aan waar mogelijke optimalisaties kunnen worden behaald. Daarnaast kunnen hiermee jongeren op een leuke, aantrekkelijke manier in aanraking worden gebracht met de diversiteit van de logistiek en met de uitdagingen waarvoor deze industrie staat.

Een voorbeeld van een project is de Online Game Service keten. Het doel van dit project was om bedrijven inspiratie te geven voor verdere optimalisatie van hun serviceketen en om studenten te stimuleren zich verder in het onderwerp te verdiepen. Daartoe is een training ontwikkeld rondom een microgame die verschillende scenario’s (leerdoelen) in een serviceketen behandelt.

Binnen Trucks & Barges game for logistic planning education is een game ontwikkeld die (toekomstige) logistiek planners beter inzicht geeft in intermodale planningsvraagstukken, de voordelen en uitdagingen en vooruit plannen en de wijze waarop beslissingen worden genomen.

In het project Doorontwikkeling Innovatief ADR Leerspel is een app ontwikkeld met spellen en leeronderdelen om jongeren te interesseren na hun middelbare school weloverwogen een logistieke vervolgopleiding kiezen of een baan zoeken bij één van de vele logistieke bedrijven in Nederland.

Een ander voorbeeld is het project Doorontwikkeling Drivers Game. Met het spelen van deze game wordt beroepschauffeurs in stedelijke logistiek inzicht gegeven in hun rijgedrag (en als gevolg daarvan brandstofverbruik) en hoe dit kan worden verbeterd.

In het Havenspel Rotterdam zijn tentoonstellingsobjecten/spellen ontwikkeld voor een voorstelling, genaamd 'Haven van Rotterdam', in het Maritiem Museum.

Om in te spelen op de behoefte aan tooling die partijen (en mensen) kan helpen inzichtelijk te maken hoe men met samenwerking tot bouwlogistieke innovaties kan komen, is de Bouwlogistieke Game ontwikkeld. Spelers in de keten kunnen met dit spel inzicht krijgen in elkaars handelen en effecten op elkaar en in het belang van bouwlogistiek voor de verschillende afdelingen binnen de eigen organisatie.

Games kunnen een belangrijke rol spelen in het optimaliseren van ketens en netwerken. Daarnaast bieden ze een goede mogelijkheid om jongeren op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de logistiek. In het project Service Supply Chain Game is bijvoorbeeld een business simulatiegame ontwikkeld waarin de impact van compliance op de leverbetrouwbaarheid van een keten wordt geduid. Door een wereldwijd netwerk te creëren van distributie-/trainingspartners wordt deze kennis optimaal gedeeld en ingezet, waarbij de partners in dit project delen in de omzet die deze externe partners behalen. Naast het trainen van bedrijven/financiële instellingen is dit tevens een mogelijkheid om verdere adviestrajecten te verkopen, waarbij de positie van Nederland als kennisland op het gebied van Supply Chain Finance en daaraan gerelateerde zaken verder wordt versterkt. Met de Trucks & Barges game for logistic planning wordt (toekomstige) logistiek planners beter inzicht gegeven in intermodale planningsvraagstukken. Daarnaast kan deze game breed worden ingezet in de doorlopende leerlijn van voortgezet onderwijs tot en met WO.

De verschillende projecten binnen dit thema hebben dus kunnen bijdragen aan het beter begrijpen van veranderingen in ketens en netwerken, zodat bedrijven en organisaties in die ketens en netwerken daarop beter kunnen anticiperen. Tevens zorgt het voor inzichten en ervaringen die aanzetten tot handeling en/of het veranderen van gedrag. Jongeren kunnen op een aantrekkelijke manier worden verleid om een loopbaan in de logistiek te overwegen.

De Games hebben kortom bijgedragen aan meer inzicht en beweging binnen de logistieke sector.

- Resultaten - pagina van

Startdatum aflopend
Sorteren a/z
Sorteren z/a
Startdatum oplopend
Einddatum oplopend
Einddatum aflopend
Aantal deelnemers oplopend
Aantal deelnemers aflopend
LOADING
LOADING