Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Nieuwe Supply Chain Minor van start bij NHTV in Breda

Aanmelden voor

Nieuwe Supply Chain Minor van start bij NHTV in Breda

Nieuwe Supply Chain Minor van start bij NHTV in Breda

17 november 2016

Leestijd ± 3 minuten

Bij de NHTV, Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit (SLM) in Breda is een nieuwe studie van start gegaan. In nauwe samenwerking met Samsung SDS Europe Logistics zijn 70 studenten aan het werk gegaan als ‘consultant’ om een virtuele nieuwe supply chain te ontwerpen voor de Consumer Electronics afdeling van deze Koreaanse multinational.

 Voor deze business case heeft Samsung aangegeven sterk te zullen groeien met haar Consumer Electronics business en daarbij is de televisiemarkt een van de speerpunten. Aan de hand van een geanonimiseerde dataset met gegevens over onder andere leveringen, locaties, tarieven en aantallen/hoeveelheden moesten de studenten eerst de huidige supply chain in kaart brengen. Vanaf aanvoer van componenten tot en met afrekening van geleverde producten en diensten aan de klanten van Samsung.

Minor Supply Chain voor 4e jaars studenten Logistiek

Een intensieve voorbereiding van 6 maanden tussen Jan van Elderen en Eric Hopstaken van de NHTV enerzijds en Robert van der Waal, Lars Breedveld en Diederik Brand van Samsung anderzijds is voorafgegaan aan de uiteindelijke totstandkoming van deze business case. Doel van de case is, dat de student zich als consultant opstelt naar Samsung en het bedrijf advies geeft over het ontwerpen en implementeren van een nieuwe supply chain. Aan de hand van een aantal specifieke opdrachten en scenario’s wordt de dagelijkse werkelijkheid nagebootst en worden de studenten steeds opnieuw uitgedaagd om creatief na te denken. Druppelsgewijs krijgen de studenten additionele informatie om hiermee uiteindelijk een nieuwe, geïntegreerde supply chain te definiëren die beter aansluit bij de wensen van de klant, effectiever is dan de huidige en klaar is om aan de verwachte groei te kunnen voldoen. Zaken als ideale productie- en assemblage locaties, mix van transportmodaliteiten, duurzaamheid en kostenoptimalisaties zullen hierbij aan de orde komen. Maar ook de omstandigheden op de lokale arbeidsmarkt, bedrijfsethiek en IT-systemen moeten worden meegenomen in het ontwerp.

Masterclasses

Om de studenten te stimuleren buiten gebaande paden te denken, is een aantal masterclasses georganiseerd. Zo heeft bijvoorbeeld Martijn Lofvers van Supply Chain Media een vurig betoog gehouden over “Future Supply Chains” en heeft Eric Bartels van InnerWhy de studenten uitgedaagd op het gebied van “New Consultancy” en omdenken. Edwin Schroeder van Jacobs Douwe Egberts heeft de studenten op een buitengewoon innemende manier onderhouden over het toepassen van Lean Six Sigma als kwaliteitsverbeterings-methodiek en Thomas van de Broecke van Robeco Investments heeft de studenten meegenomen op hun reis bij het design en de totstandkoming van hun nieuwe kantoor in Rotterdam, waarbij out-of-the-box denken de norm is geworden.

 Kick-off 6 september

De studenten begonnen deze dag hun studie met een bedrijfsbezoek aan het European Distribution Center van Samsung in Tilburg. Daar ontvingen zij hun eerste informatie over deze Minor-studie en over de Samsung-case. Om 12.00 uur vond aan de Claudius Prinsenlaan 12 in Breda de officiële aftrap plaats. Vanuit deze locatie wordt tot aan het einde van de Minor ook de “War-room” bemand, vanwaar de studenten gedurende de totale periode van deze Minor hun informatie ontvangen. Inmiddels heeft er een tussentijdse rapportage naar Samsung plaatsgevonden en zijn een aantal studenten op kantoor van Samsung Benelux in Delft op bezoek geweest om een aantal verduidelijkende vragen te stellen. Antwoorden op deze vragen moeten de studenten/‘consultants’ helpen bij het ontwerp en implementatieplan van de nieuwe geïntegreerde supply chain voor Samsung SDS Europe Logistics.

 Kennisontwikkeling en valorisatie/circulatie

Met de Samsung case worden uiteindelijk 2 doelen nagestreefd: enerzijds de ontwikkeling van nieuw en modern onderwijsmateriaal aan de hand van casuïstiek direct vanuit de praktijk en anderzijds een versterking van de betrokkenheid met het bedrijfsleven om gaten tussen onderwijs en bedrijfsleven te dichten. Dit is nodig om aan te sluiten bij de veranderende logistieke sector en daarmee vereiste vaardigheden en competenties van de arbeidsmarkt.