Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Nieuwe inzichten in uitstoot logistieke stromen – CE Delft presenteert eerste cijfers

Aanmelden voor

Nieuwe inzichten in uitstoot logistieke stromen – CE Delft presenteert eerste cijfers

Nieuwe inzichten in uitstoot logistieke stromen – CE Delft presenteert eerste cijfers

14 juli 2016

Leestijd ± 2 minuten

Vandaag heeft onderzoeksbureau CE Delft twee rapporten beschikbaar gemaakt over de uitstoot  van logistieke stromen, met bijzondere aandacht voor stadslogistiek. De rapporten, opgesteld in opdracht van de Topsector Logistiek en Connekt, gaan uit van de drijfveren waarom bepaalde goederenstromen vervoerd worden. Die analyse methode staat haaks op de gebruikelijke zienswijze die uitgaat van de modaliteit (weg, water, spoor, lucht) maar geeft daardoor een veel betere aansluiting bij de beleving in de logistieke sector. De gedetailleerde analyse die voor stedelijke logistiek (belevering van steden) uitgevoerd is geeft aan hoe effectieve actieprogramma’s ontwikkeld kunnen worden om de Parijs-doelstellingen ten aanzien van uitstootreductie te halen.

De uitstoot is berekend Tank-To-Wheel (TTW), wat betekent dat geelectrificeerd treinverkeer in deze analyse geen uitstoot oplevert. Deze benadering past bij de opdeling die volgens het Energieakkoord gemaakt is, waarbij de opwekking van elektriciteit een eigen doelsteling heeft om uitstoot te reduceren. Internationaal wordt voor transport vaak een Well-to-Wheel benadering gekozen om de indirecte effecten van winning en opwekking inzichtelijk te maken.

De uitstoot van maritiem transport, en van internationale luchtvracht zijn niet meegenomen. Dat is conform het IPCC protocol. Er zal vanwege het belang van de mainports wel verder onderzoek naar gedaan worden om een idee te krijgen van de omvang.

Het eerste belangrijke inzicht is dat doorvoer (vooral havens) en export ongeveer een-derde van de uitstoot veroorzaken. De verzorging van steden veroorzaakt ongeveer evenveel uitstoot. Stedelijke logistiek in deze analyse heeft betrekking op het transport vanaf het laatste magazijn naar de bestemming in de stad en terug, en op het verkeer binnen de stad. De uitstoot van busjes (<3,5 ton) is ook aanzienlijk. De beschikbare databronnen geven nauwelijks inzicht in de stromen die met busjes getransporteerd worden. De omvang van de uitstoot van busjes is echter zodanig groot dat een nader onderzoek gestart zal worden naar de diversitiet en omvang in het gebruik.

20160714 CO2 emissie binnenlands en internationaal transport

In het segment stedeljke verzorging (stadslogistiek) is een nadere analyse gemaakt naar 8 deelsegmenten, zoals post/pakketten, verse goederen, en bouw. De keuze
van deze deelsegmenten past bij de indeling in de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek , en past bij de marktverhoudingen in dit segment. Ook hier blijken de databronnen van beperkte kwaliteit te zijn en zal nadere onderzoek uitgevoerd worden. De relatief lage uitstoot van pakjes en pakketten valt op, maar is mede te verklaren doordat de magazijnen van waaruit beleverd wordt meestal aan de rand van de stad liggen (korte afstanden), en de voertuigen licht zijn. Het aantal bewegingen en de gepercipieerde overlast van die bewegingen zijn veel hoger dan de uitstootcijfers doen vermoeden.

20160714 CO2 emissies stadslogistiek

Deze onderzoeken vormen de basis voor het actieprogramma Duurzaamheid wat de Topsector nu ontwikkelt. De reductie van uitstoot tot 40% van de uitstoot in 1990 is een maatschappelijke wens en een belangrijke concurrentiefactor. Een fors deel van de reductie is te bereiken door logistieke innovatie. De Topsector heeft besloten die combinatie een hogere prioriteit te geven in de programmering.

Het complete rapport is hier te lezen.