Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Nederland topspeler in logistiek: meer lading met minder kilometers

Aanmelden voor

Nederland topspeler in logistiek: meer lading met minder kilometers

Nederland topspeler in logistiek: meer lading met minder kilometers

01 juli 2015

Leestijd ± 2 minuten

Nederland is een topspeler in logistiek. Onze positie is uniek in de wereld met 2 mainports die het bedrijfsleven via een dicht netwerk verbinden met bestemmingen in de hele wereld, over zee, rivieren, weg, spoor, door buisleidingen en door de lucht. Het doel is niet alleen meer goederen te vervoeren, maar dit vooral slimmer te doen: meer lading met minder kilometers, meer hoogwaardige dienstverlening, meer kostenbesparing.

Dat staat in de Monitor Logistiek en Goederenvervoer, die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Tweede plek mondiaal

Nederland is uitgegroeid tot een internationaal knooppunt van zakelijk verkeer en goederenstromen en is daardoor als relatief klein land een belangrijke speler in de wereldeconomie. Op de mondiale logistieke ranglijst van de Wereldbank steeg Nederland van een vijfde naar de tweede plek. Uit de monitor blijkt dat er in 2013 in Nederland 1,7 miljard ton goederen werd vervoerd. Het aandeel wegvervoer daalde tussen 2010 en 2013 van 56% naar 52,5%, terwijl het aandeel binnenvaart steeg van 46,5% naar 48,5%. Het grote volume aan goederenstromen wordt steeds evenwichtiger verdeeld over de verschillende modaliteiten.

Beter benutten

Minister Schultz: “We moeten de groei van het goederenvervoer niet alleen opvangen met meer en betere infrastructuur, maar ook door een efficiëntere logistiek: meer bundeling van goederenstromen, hogere beladingsgraad van vrachtwagens, treinen en schepen en het beter benutten van al deze vervoersopties. Het doel is een betere logistiek, met relatief minder vrachtwagenkilometers en CO2-uitstoot. Hoogwaardige logistiek waarmee Nederland toonaangevend blijft.”

Groeiende werkgelegenheid

In 2012 hadden 793.000 mensen, oftewel 9% van alle Nederlanders, een baan in de logistiek. In totaal bedroeg de toegevoegde waarde 53 miljard euro in 2012. Deze toegevoegde waarde groeide tussen 2010 en 2012 met 5%. Ook tijdens de economische crisis kende de werkgelegenheid in de logistiek een sterke groei: 3,5% tussen 2010 en 2012. Jaarlijks vestigen zich tussen de 60 en 80 buitenlandse bedrijven met hun distributieoperatie in Nederland. Nederland heeft een aandeel van 5% in alle logistieke omzet in Europa. Ter vergelijking: de Nederlandse bevolking maakt 3% uit van de Europese bevolking.

Terugdringen regeldruk

Minister Schultz wil Nederland met de Topsector Logistiek profileren op ‘kennisintensieve logistiek’: het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en op grote schaal toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen. Ook wordt ingezet op het terugdringen van regeldruk, voldoende en goed gekwalificeerde werknemers en de strategische acquisitie van bedrijven en goederenstromen. Eind 2014 is hier 15 miljoen euro voor vrijgemaakt, recent is hier voor de komende jaren 29,3 miljoen euro aan toegevoegd.

De Monitor Logistiek en Goederenvervoer is een bundeling van statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Kennisinstituut Mobiliteit, Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol Group, de Wereldbank, de Maritieme Monitor en het Kadaster.

Bron: www.rijksoverheid.nl