Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Nederland is een Joint Corridor rijker; De Groene Hart Corridor

Aanmelden voor

Nederland is een Joint Corridor rijker; De Groene Hart Corridor

Eindelijk is het zover! Sinds begin dit jaar heeft Overslag Terminal Bergambacht (OTB) de mogelijkheid om containers over te slaan vanaf het water, door samen te werken met Danser Group en European GatewayServices (EGS). De transportbedrijven Stubbe, Zijderlaan, Koolwijk Polsbroek en Geodis maken succesvol gebruik van OTB om hun containers te vervoeren over water. De nieuwe terminal, waaraan de provincie Zuid-Holland heeft bijgedragen, begint nu zijn vruchten af te werpen. Met 350 meter kade en 5 meter diepgang is dit een ideale mogelijkheid om minimaal 3 keer per week een afvaart van en naar de Maasvlakte te realiseren. Dit heeft een potentiële besparing van ruim 7.000 ton CO2 en 3,5 miljoen wegkilometer. Hiermee neemt de bereikbaarheid en de verduurzaming in de regio toe.

Regio Bergambacht ervaart minder vrachtwagens over de weg

Een gedeelte van de vrachten van de transportbedrijven gaat vanaf nu over het water. Het aantal vrachtwagenbewegingen in de regio neemt hierdoor af. Zeker met de ambitie om 5 keer per week te varen, levert dat een besparing in vrachtwagenritten op. Vrachtwagens maken minder gebruik van het omliggend wegennet waardoor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de regio verbeterd wordt, hetgeen belangrijk is voor de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van deze terminal. Harm Zijderlaan, operations manager, is positief over de inzet van de Provincie Zuid-Holland. “We zijn al 13 jaar bezig met de ontwikkeling van onze containerterminal en zonder bijdrage van de provincie Zuid-Holland was dat ons niet gelukt”.

Voordelen voor de supply chains

Doordat meerdere ladinghebbenden gebruikmaken van OTB is het mogelijk om containers te bundelen en dat is interessant voor een barge operator, zoals Danser en EGS. Tim van Andel van Danser: “Deze hoeveelheid containers en de potentie maakt dat wij graag OTB toevoegen aan ons netwerk en er dan ook geregeld aanmeren met een binnenvaartschip”. Dit is uiteraard een belangrijke voorwaarde voor ladinghebbenden om gebruik te maken van de binnenvaart. “De kracht van deze joint corridor is dat het kansen biedt om onze transporten efficiënter, kosteneffectief en duurzamer te maken. “En dit kunnen we alleen bereiken als wij dit samen doen,” aldus Michel Kemp van Stubbe. Mark van Elsacker, Geodis: “Wij gebruiken de terminal ook als tijdelijke opslaglocatie voordat de containers daadwerkelijk aan boord gaan van een Shortsea schip naar de UK”.

Ook de voor de familietransportbedrijven zoals Zijderlaan en Koolwijk zitten er voordelen aan om goederen via de binnenvaart te vervoeren. Zo geeft Piet Koolwijk aan dat deze verbinding het mogelijk maakt om hun materieel en chauffeurs efficiënter in te zetten. “De chauffeurs hoeven nu niet meer naar de Maasvlakte, maar rijden een veel kortere afstand naar OTB. Dat geeft ons flexibiliteit en meer betrouwbaarheid voor onze klanten”. Leo Lokker van Zijderlaan voegt daaraan toe: “Steeds vaker vragen klanten om groen vervoer en daar past deze bargeverbinding uitstekend in”.

Grote potentie voor containerafhandeling in Bergambacht.

OTB is een terminal die in ontwikkeling is en de ambitie heeft om te groeien naar vijf afvaarten per week. De containerterminal heeft een groot bedieningsgebied. Dit betekent dat bedrijven uit de regio die gebruik willen maken van de binnenvaart gemakkelijk kunnen instappen op deze verbinding. Harm Zijderlaan merkt dat er veel vraag naar is, maar dat het in een enkel geval lastig blijft om de business case rond te rekenen. Het gaat vaak alleen om een tarief, terwijl de betrokken partners van de Groene Hart Corridor ook aangeven dat het gaat om inzet van personeel, duurzaamheid, bereikbaarheid en extra opslagcapaciteit, waardoor er meer voordelen te behalen zijn voor de supply chain. En dan nemen de totale supply chain kosten juist af.

Groene Hart Corridor

De Groene Hart Corridor is opgenomen in het programma Joint Corridors Off Road van de Topsector Logistiek. Dit betekent dat betrokken partijen samenwerken aan het opzetten, opschalen en optimaliseren van de Groene Hart Corridor. Als onafhankelijke organisatie NewWays Zuid-Holland, pakt zij de handschoen op om samen met de partijen meer verladers en logistieke dienstverleners te helpen de overstap te maken van weg naar spoor of water.

Bron: Joint Corridors Off-Road, Nederland is een Joint Corridor rijker; De Groene Hart Corridor, 2022