Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Connekt sluit raamovereenkomsten met NDL en TKI Dinalog voor acquisitie en kennisexport

Aanmelden voor

Connekt sluit raamovereenkomsten met NDL en TKI Dinalog voor acquisitie en kennisexport

Connekt sluit raamovereenkomsten met NDL en TKI Dinalog voor acquisitie en kennisexport

01 juli 2015

Leestijd ± 2 minuten

Op woensdag 1 juli vond de ondertekening plaats van de raamcontracten kennisexport en acquisitie voor de Topsector Logistiek. In het bijzijn van de beoordelingscommissie bestaande uit Arthur van Dijk, lid van het Topteam Logistiek en voorzitter van het platform buitenlandpromotie logistiek, Bas Pulles, Directeur Internationale Programma’s van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Bart van Bolhuis, Directeur Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, werden de overeenkomsten getekend door Remco Buurman (NDL), Willem Heeren ( TKI Dinalog) en Machteld Leijnse (Connekt). De door Connekt in het kader van de Topsector Logistiek uitgeschreven opdrachten stellen NDL en TKI Dinalog in staat de komende zes jaar gericht logistieke buitenlandacquisitie te voeren en logistieke kennis en kunde te delen in het buitenland. TKI Dinalog zal deze opdracht uitvoeren in samenwerking met Buck Consultants International en EP Nuffic.

Acquisitie

Samen met haar leden en (regionale) partners maakt NDL zich sterk voor het aantrekken van ladingstromen en logistieke investeringen naar Nederland. Naast de vertrouwde generieke acquisitie, waarbij NDL zich bezig houdt met lead generation, matchmaking en begeleiding, zet de buitenlandpromotie logistiek in op sector- en themagerichte acquisitie. Op basis van gedegen marktonderzoek wordt in kaart gebracht voor welke sectoren en thema’s en in welke landen voor de Nederlandse logistieke sector de beste kansen liggen om leads te genereren. NDL werkt hierbij nauw samen met logistiek bedrijfsleven, (regionale) overheid en de mainports. Om de logistieke propositie van Nederland zo veel mogelijk uit te dragen, is bovendien een start gemaakt met de ontwikkeling van een virtuele ‘powered by logistics’ koffer, waarin state-of-the-art – voor verschillende doelgroepen en verschillende niveaus van gebruikers – informatie over de logistieke propositie van Nederland wordt opgenomen.

Remco Buurman: “Ik ben zeer verheugd dat de acquisitieopdracht voor Buitenlandpromotie logistiek aan NDL gegund is. Op basis van jarenlange ervaring heeft NDL de expertise en de netwerken opgebouwd om in deze tijden, waarin de concurrentie toeneemt en waarin steeds meer specifieke informatie wordt gevraagd, samen met andere stakeholders de mogelijkheden van logistiek Nederland internationaal onder de aandacht te brengen. Ik ben blij met het vertrouwen vanuit de Topsector Logistiek en ben er van overtuigd dat NDL de juiste partij is om deze opdracht uit te voeren.”

Kennisexport

TKI Dinalog heeft als taak om innovatie aan te jagen en deze te valoriseren. Hiervoor werkt Dinalog samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Daarnaast is TKI Dinalog actief betrokken bij internationale ontwikkelingen en promotieactiviteiten met betrekking tot Nederlandse innovatieve kennis in logistiek. Vanuit haar positie als centraal knooppunt tussen bedrijfsleven, kenniswereld en overheden is TKI Dinalog de aangewezen partij om bij te dragen aan een nog beter gearticuleerde promotie van Nederland als logistieke kennis en kunde leverancier in samenwerking met het bestaande netwerk.

Willem Heeren: “Nederland staat op het gebied van logistiek aan de wereldtop, dus we kunnen heel veel kennis en kunde delen. Soms zijn we iets te bescheiden, bijvoorbeeld wanneer we het hebben over onze goede logistieke opleidingen. We zien een enorm potentieel en we kijken er naar uit dat zo goed mogelijk te benutten.”