Mogen wij u opnemen in ons bestand?
zoeken

MKB Stimuleringsregeling

14 april 2013

Leestijd ± 1 minuut

Vanuit EZ is per Topsector 2 miljoen euro beschikbaar gesteld in de zogenaamde MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). De call daarvoor is inmiddels gesloten.

De Topsector Logistiek heeft gekozen voor een smalle focus, zodat de projecten die worden goedgekeurd zo veel mogelijk bijdragen aan de vastgelegde doelstellingen. Er is nog voldoende budget beschikbaar voor nieuwe projecten. In het najaar zullen bij voldoende budget opnieuw projecten kunnen worden ingediend. Meer informatie via AgentschapNL.