Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Minor servicelogistiek van start op Hogeschool Rotterdam

Aanmelden voor

Minor servicelogistiek van start op Hogeschool Rotterdam

Minor servicelogistiek van start op Hogeschool Rotterdam

03 september 2015

Leestijd ± 2 minuten

Dertien studenten gaan een nieuwe hbo-minor servicelogistiek volgen aan de Rotterdam Mainport University. Dat is het egineering instituut van de Hogeschool Rotterdam. Het is voor het eerst dat er een hbo-minor over servicelogistiek wordt aangeboden op een hogeschool. De dertien studenten zijn afkomstig van hogescholen uit Breda, Deventer, Utrecht, Venlo en Rotterdam. In september beginnen ze met de Engelstalige minor Service Logistics.

De minor is opgebouwd uit drie bouwstenen, waarin techniek en economie samenkomen. Vakken als servicestrategie, serviceketens, systeemkunde, spare parts management en ‘the human factor’ vormen de kern. Vervolgens zijn er twee praktijkvakken waarin de studenten samenwerken in projectgroepen, namelijk maintenance/asset management en total cost of ownership. Als derde is er het onderzoeksproject Service Excellence. Dat wordt aangejaagd door twee opdrachten uit het bedrijfsleven. Dit neemt een heel semester in beslag. Voor dit laatste project wordt ook gerekend op de ondersteuning van het Service Logistics Forum (SLF), die haar netwerk ter beschikking wil stellen, onder meer op de SLF Summit van 5 november 2015.

Samenwerking Dinalog en SLF

Rotterdam Mainport University (RMU) is twee jaar bezig geweest met de voorbereidingen. Actuele kennisbehoeftes, benodigde competenties en de laatste trends en ontwikkelingen zijn extern afgestemd. Daartoe is gesproken met stakeholders als het SLF, Deltalinqs, Dinalog, Havenbedrijf Rotterdam en met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (procesindustrie, overslag, tankopslag, onderhoud, wagenparkbeheer en services). De minor-modules zijn ontwikkeld met financiële ondersteuning van Dinalog. Partner-hogescholen hebben via het Landelijk Platform Logistiek én de KennisDC’s Logistiek geholpen deze minor onder de aandacht te brengen van hbo-studenten. Geïnteresseerde docenten konden de afgelopen jaren intekenen op de Masterclass Servicelogistiek, verzorgd door Dinalog en de universiteiten Tilburg en Eindhoven.

Onderzoek servicelogistiek

De opleiding Logistics Engineering van de RMU is de bakermat van servicelogistiek op hbo-niveau. Het onderwerp is verankerd in het gehele curriculum. Zo kunnen beginnende studenten kiezen voor een keuzevak servicelogistiek, krijgen derdejaars studenten sinds 2014 een Engelstalig vak Service Logistics en is nu de minor toegevoegd aan dit pakket. Het Kenniscentrum RDM van de Hogeschool Rotterdam voert ook onderzoek uit naar servicelogistiek. Hbo-studenten studeren ook af in Rotterdam op servicelogistieke onderwerpen.

Servicelogistiek staat voor de regie van alle after sales service, van productlevering tot aan het einde van de levenscyclus van een product. Servicelogistiek is één van de speerpunten van Topsector Logistiek.

Bron: www.logistiek.nl