Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Marktpartijen gaan voor het volgende level in logistieke samenwerking

Aanmelden voor

Marktpartijen gaan voor het volgende level in logistieke samenwerking

Marktpartijen gaan voor het volgende level in logistieke samenwerking

12 juli 2016

Leestijd ± 1 minuut

Met groot enthousiasme omarmden Wim Bosman, Refresco, SCA en Unilever het TKI-project ‘to the next level in logistics collaboration’. Unaniem geloven deze marktpartijen in de kracht van ketensamenwerking. Logistieke samenwerking is volgens de aanwezigen dé noodzakelijke stap op weg naar een duurzame logistieke sector.

Achtergrond TKI-Projectmarktpartijen logistieke samenwerking

Bedrijven ervaren verschillende barrières die logistieke samenwerking in de weg staan, zoals het niet kunnen vinden van geschikte partners, moeite om voldoende onderling vertrouwen op te bouwen en de uitdaging om processen en werkwijzen op elkaar af te stemmen tijdens de implementatiefase. Tegelijkertijd biedt samenwerking geweldig veel mogelijkheden. Want samenwerking in de logistiek maakt het mogelijk om de bezettingsgraad van bijvoorbeeld vrachtauto’s te verhogen en reduceert het aantal leeg gereden kilometers. Verregaande samenwerking biedt mogelijkheden om ladingen te bundelen of tot verdere efficiëntie verhoging door middel van multimodale oplossingen. Het bevorderen van samenwerking tussen verladers en/of vervoerders biedt duidelijke voordelen door voertuigbewegingen te verminderen, lege kilometers te besparen en CO2 te reduceren.

Ook u kunt meedoen

Dit TKI-project komt dan ook voort uit de gedeelde ambitie van de consortiumpartners om barrières te overwinnen en aan te tonen wat de stappen zijn naar daadwerkelijke operationele samenwerking. De stuurgroep – Synple, CGI, TNO en Connekt – treft deze zomer de voorbereidingen voor de uitrol van drie pilots zoals de logistieke matchmaking app ‘weConnekt’ , ‘Samen Minder Leeg’ – operationele samenwerking door rit-uitwisseling, of Ecosystemen voor cross-chain collaboration. Geïnteresseerde verladers en logistiek dienstverleners zijn van harte welkom om aan te sluiten.