Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Maatwerkaanpak Regeldruk Logistiek (MAR L)

Aanmelden voor

Maatwerkaanpak Regeldruk Logistiek (MAR L)

Maatwerkaanpak Regeldruk Logistiek (MAR L)

18 juli 2014

Leestijd ± 1 minuut

In het Regeerakkoord Rutte 2 is ingezet op een vermindering van regeldruk. Gestreefd wordt naar een structurele verlaging per 2017 met 2,5 mld. (ten opzichte van 2012). In tenminste vijftien regeldichte sectoren wordt de minder meetbare maar zeer merkbare regeldruk verminderd. Kenmerken van de maatwerkaanpak zijn – onder meer – dat gezichtspunt en beleving van de doelgroep bepalend zijn en dat overheid en bedrijfsleven in het gehele traject samenwerken. In het logistieke bedrijfsleven wordt veel regeldruk ervaren en de maatwerkaanpak vindt daar ook toepassing. Volgens TNO is daar jaarlijks (op termijn) een kostenbesparing van ongeveer 250 mln. haalbaar.

Sinds maart 2014 geeft de Stuurgroep MAR L leiding aan het proces dat moet leiden tot een Actieplan vermindering regeldruk logistiek. Dat actieplan zal medio 2014 door de minister van Infrastructuur en Milieu, mede namens de minister van Economische Zaken, aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De Stuurgroep is publiek-privaat samengesteld. Topteam/Strategisch Platform Logistiek, ministerie van Infrastructuur en Milieu, ministerie van Economische Zaken, branche-organisaties en het logistieke bedrijfsleven zijn er in vertegenwoordigd. In haar mei-vergadering heeft de Stuurgroep MAR L een 25-tal regeldrukknelpunt benoemd die mogelijkerwijs deel zullen gaan uitmaken van het actieplan.