Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Log in op Logistiek

Aanmelden voor

Log in op Logistiek

Log in op Logistiek

Havo- en vwo-leerlingen maken kennis met logistiek in uitdagende ‘escaperooms’. Docenten Economie of Aardrijkskunde kunnen hier het lespakket gratis downloaden.

Leestijd ± 2 minuten

Voor mbo-, hbo- en wo-ers met een logistieke opleiding is er veel interessant werk te vinden. Toch is de logistiek als toekomstig beroepenveld bij leerlingen, maar ook bij docenten in het voortgezet onderwijs veelal onbekend. En daardoor onbemind.

Om jongeren te laten kennismaken met het werkveld en opleidingen in de logistiek, is aansprekend lespakket ontwikkeld voor 3-4 havo en 4-5 vwo, genaamd Log in op logistiek. Deze zijn onderaan deze pagina gratis te downloaden.

Actuele vraagstukken

Vijf hogescholen hebben in samenwerking met bureau Podium het nieuwe voorlichtingsmateriaal samengesteld. Het is gefinancierd en begeleid vanuit de Human Capital Agenda van de Topsector Logistiek. In drie lessen maken leerlingen kennis met diverse domeinen van de logistiek. Hierbij staan zes actuele vraagstukken centraal: recycling van kleding, internetbestellingen, patiëntenlogistiek in een ziekenhuis, evenementenlogistiek, voorraadbeheer in winkels en het verduurzamen van een pizzabezorgdienst. 

Logistieke puzzels

Na een introductieles gaan leerlingen in groepjes in uitdagende “escaperooms” logistieke puzzels oplossen. Daarbij buigen zij zich over opdrachten als: ‘Vertraag de reis van gebruikte kleding naar de verbrandingsoven’ of: ‘Ontdek waar een kwijtgeraakte internetbestelling is gebleven’.

In de afsluitende les bedenken de havo- en vwo-leerlingen logistieke oplossingen voor een situatie uit hun eigen belevingswereld. 

Kennis vergroten

Het lespakket sluit aan op de vakken aardrijkskunde, economie en bedrijfseconomie. Ook kunnen decanen Log in op logistiek inzetten voor leerlingen die zich oriënteren op het beroepenveld. Met Log in op logistiek willen de hogescholen en de Topsector Logistiek de kennis over logistiek onder jongeren vergroten en bijdragen aan de instroom in logistieke (hbo-)opleidingen. Het lespakket is hieronder gratis te downloaden.

Downloaden

Download hier het lespakket Log in op logistiek voor havo/vwo:

Opmerkingen of vragen

Voor opmerkingen over Log in op logistiek, mail naar Hogeschool Utrecht  infoLM@hu.nl of Hogeschool Rotterdam RMI-bedrijfsbureau@hr.nl