Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Living Labs bieden mkb toegang tot de wereld van blockchain

Aanmelden voor

Living Labs bieden mkb toegang tot de wereld van blockchain

Living Labs bieden mkb toegang tot de wereld van blockchain

17 december 2019

Leestijd ± 3 minuten

Voor veel midden- en kleinbedrijven is blockchain nog onontgonnen terrein. Mkb’ers die deze datatechnologie graag willen inzetten, kunnen dat vanaf nu samen met een consortium van kennisinstellingen uitproberen in de betrouwbare omgeving van Blockchain Living Labs.

Vaak ontbreekt het midden- en kleinbedrijven aan mankracht, kennis, tijd of de middelen om blockchain in te zetten. Of zijn ze terughoudend om ‘gevoelige’ data over hun bedrijfsvoering in een digitaal netwerk te delen.

Blockchain veilig voor mkb ontsluiten
Om mkb’ers eenvoudiger toegang tot blockchain te geven, zijn Hogeschool Windesheim, TU Delft, TNO en BlockLab met behulp van een subsidie Blockchain Living Labs gestart op vier locaties in Nederland. De focus ligt op toepassingen in de logistiek en distributie, die meerwaarde hebben voor handels- en productiebedrijven.

Onafhankelijke expertise
In de Blockchain Living Labs staan de kennisinstellingen met hun onafhankelijke expertise de deelnemende bedrijven terzijde. Dit consortium brengt verschillende bedrijven samen, groot en klein, in proefprojecten van de Living Labs. Eventueel kunnen ook hun leveranciers, afnemers of financiële partners in de Labs aansluiten. Samenwerking is immers noodzakelijk voor het succesvol inzetten van blockchain.

Kosten besparen
Blockchain zorgt ervoor dat de data die in het systeem staan, niet zomaar aangepast kunnen worden en daarom betrouwbaar zijn. Dit biedt het mkb transparantie. ‘Dankzij blockchain durven bedrijven eerder data te delen. Daardoor zijn er meer data beschikbaar waardoor productie van goederen, bevoorrading, leveringen en betalingen voorspelbaar zijn. Bovendien is er minder papierwerk nodig. Dit levert besparingen op. Zowel in tijd als geld’, zegt Michiel Steeman, lector Supply Chain Finance bij hogeschool Windesheim. Het consortium hoopt dat blockchain bedrijven over de streep trekt om onderling data te delen. Doordat algoritmes, dashboards en andere datasystemen binnen een veilig netwerk gekoppeld kunnen worden.

Circulair gebruik van grondstoffen
Een ander voordeel van het gebruik van blockchain is dat bedrijven meer zekerheid hebben over de herkomst van grondstoffen. ‘Denk hierbij aan materiaalpaspoorten. Zeker voor bedrijven die circulair ondernemen, is die informatie van belang voor hun klanten’, aldus Steeman.

Vier locaties
De Blockchain Living Labs komen onder andere bij het opleidingsmagazijn van ondernemersvereniging evofenedex in Zoetermeer en het magazijn van STC mbo college Logistiek en Vervoer in de Rotterdamse haven. In totaal zullen er op termijn vier centra gevestigd worden. In deze centra is de randvoorwaardelijke fysieke en virtuele infrastructuur al aanwezig, zodat diverse blockchain applicaties direct getest kunnen worden. Het biedt studenten, onderzoekers, bedrijven en leveranciers de kans gezamenlijk met blockchain te experimenten. De experimenten zullen vier jaar duren.

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de Topsector Logistiek. TKI Dinalog houdt toezicht op de voortgang en de inhoudelijke aansluiting op de innovatieagenda van de Topsector Logistiek.

Deelname
Midden- en kleinbedrijven die mee willen doen aan de Blockchain Living Labs of daar vragen over hebben, kunnen zich melden bij Victor van der Hulst projectleider van de labs namens het consortium.

Victor van der Hulst
Program manager Blockchain
Strategic Entrepreneurship Research Centre Business, Media and Law
+31 6 229 86 876
v.van.der.hulst@windesheim.nl