Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Limburg nog steeds logistieke hotspot: nieuwe methode telt ‘functionele’ logistieke werkgelegenheid

Aanmelden voor

Limburg nog steeds logistieke hotspot: nieuwe methode telt ‘functionele’ logistieke werkgelegenheid

Limburg nog steeds logistieke hotspot: nieuwe methode telt ‘functionele’ logistieke werkgelegenheid

18 december 2014

Leestijd ± 2 minuten

Buck Consultants International en TNO hebben samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuwe rekenmethode bedacht om de logistieke werkgelegenheid in kaart te brengen. Hoewel deze nieuwe ‘functionele’ aanpak fundamenteel anders is, blijft de conclusie gerechtvaardigd dat Limburg nog steeds een logistieke hotspot in Nederland is.

Bij de nieuwe rekenmethode gaat het om de waarde van logistieke activiteiten die binnen alle beroepen worden verricht. In vrijwel alle sectoren van de Nederlandse economie kunnen mensen een logistiek beroep hebben, en dus vanuit hun functie logistieke activiteiten verrichten. Voorheen werd alleen de waarde van activiteiten bij dienstverlenende bedrijven in de sector Vervoer en Opslag berekend. Nu tellen dus ook logistieke activiteiten mee bij bedrijven in sectoren die logistiek niet als hoofdactiviteit kennen, bijvoorbeeld in de industrie, bouwnijverheid en bij groot- en detailhandels. Ook is rekening gehouden met het percentage van de arbeidstijd die medewerkers aan logistieke activiteiten besteden.

Limburg epicentrum

De Provincie Limburg vroeg Buck Consultants International om de functionele logistieke werkgelegenheid in Limburg in kaart te brengen. Uit het rapport blijkt dat Limburg, wat werkgelegenheid tussen de jaren 2010 en 2013 betreft, in Nederland nog steeds een logistiek epicentrum is. Ongeveer 12,5 procent van de Limburgers hebben een logistiek beroep (11% is het landelijk gemiddelde). Wat tussen 2010 en 2013 ook onveranderd bleef is dat Noord-Limburg procentueel de belangrijkste logistieke regio in Limburg is (14,9% functionele werkgelegenheid) en Zuid-Limburg dat is gebleven als je dat in absolute aantallen arbeidsplaatsen bekijkt (29.400).

Passend arbeidsmarktbeleid

Logistieke activiteiten blijven dus belangrijk voor Limburg, waarmee in 2013 4,7 miljard euro aan toegevoegde waarde is gemoeid. Echter, tussen 2010 en 2013 is het aantal logistieke arbeidsplaatsen in Zuid-Limburg met ruim 2.600 gedaald, het scherpste verval in de provincie. Daarom is een van de aanbevelingen in het rapport dat er een passend arbeidsmarktbeleid ontwikkeld moet worden om de logistieke functie als speerpunt van de Limburgse economie verder te stimuleren. Dit arbeidsmarktbeleid moet zich niet alleen richten op de sector Vervoer en Opslag, maar juist ook op de functionele logistieke activiteiten in andere sectoren.