Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Kernnetwerk

Aanmelden voor

Kernnetwerk

Kernnetwerk

14 april 2013

Leestijd ± 1 minuut

In het SPL is een kernnetwerk van verbindingen (weg, water, spoor) besproken. Het kernnetwerk geeft aan welke verbindingen voor de Topsector Logistiek prioriteit hebben.

 Het SPL heeft al in 2011 geadviseerd over een internationaal kernnetwerk. Dat is door de minister van I&M opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). In 2012 is onderzocht welke verbindingen van nationaal belang toegevoegd moeten worden. Het SPL heeft de minister van I&M geadviseerd om bij de toevoeging een selectieve en objectieve benadering toe te passen op basis van verwachte volumes goederenvervoer. De minister van I&M gaat, na afstemming met de regio’s, het kernnetwerk gebruiken als extra argument bij het prioriteren van investeringen en bij afwegingen over beheer en onderhoud, bijvoorbeeld over de openingstijden van bruggen en sluizen. Het kernnet wordt later dit jaar door de minister van I&M gepubliceerd.