Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Kansen voor kunstmatige intelligentie in mobiliteit en transport

Aanmelden voor

Kansen voor kunstmatige intelligentie in mobiliteit en transport

Kansen voor kunstmatige intelligentie in mobiliteit en transport

04 mei 2020

Leestijd ± 2 minuten

Dichtbevolkte steden, een infrastructuur die zucht onder congestie, de noodzaak tot vergaande reducties in schadelijke emissies. Maar ook onverwachte urgenties in logistieke ketens en mobiliteit zoals nu het coronavirus, leggen de complexiteit en limieten van transport- en mobiliteit bloot. Conventionele werkwijzen schieten inmiddels vaak tekort. Artificiële intelligentie (AI) biedt kansen in mobiliteit en transport.

Dit beschrijft TNO in het position paper “Artificiële intelligentie in mobiliteit en transport in opdracht van TKI Dinalog. Het document is door Albert Veenstra, directeur van TKI Dinalog, aangeboden aan de Nederlandse AI Coalitie als agenda voor Nederland op het gebied van mobiliteit en transport. 

 “De uitdaging is om in Nederland sterk te focussen, en kansrijke onderzoekslijnen te identificeren, bouwend op de sterke Nederlandse AI kennis en oplossingen en de specifieke context in mobiliteit en transport.” 

Kansen voor AI in mobiliteit en transport 

Christian van Ommeren, Logistiek consultant TNO: “In potentie kan AI bijdragen aan de ontwikkeling van een geïntegreerd mobiliteits- en transportsysteem dat met nieuwe technologie zowel onze economische positie versterkt als onze sociaal-maatschappelijke context verbetert. Veelbelovende toepassingsgebieden voor een veiliger, duurzamer en efficiënter systeem zijn onder andere zelfrijdende voertuigen, slim elektrisch laden, predictief onderhoud, zelflerende energie en emissie management, coöperatieve mobiliteit, deelmobiliteit en zelforganiserende logistiek.” 

Veenstra: “Met deze position paper met strategische lijnen leveren wij een bijdrage aan de AI Coalitie. Nu is het zaak om als sector hier gezamenlijk in op te trekken in publiek-private samenwerking. Een werkgroep kan nu concrete doelstellingen formuleren en deelgebieden identificeren en prioriteren waar we AI gedreven innovatie als eerste gaan versnellen. En passant kan AI zo uitstekend bijdragen aan het integreren van de op dit moment vaak geïsoleerde activiteiten van personenvervoer, logistiek en verkeersmanagement.” 

Meer weten? Neem contact op met TKI Dinalog.