Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Kansen voor ketensamenwerking

Aanmelden voor

Kansen voor ketensamenwerking

Kansen voor ketensamenwerking

27 januari 2016

Leestijd ± 3 minuten

Op donderdagmiddag 14 januari organiseerde Lean & Green samen met de Topsector Logistiek op verzoek van de Lean & Green community de inspiratiesessie ketensamenwerking. Circa 50 deelnemers waren aanwezig bij de bijeenkomst waar ketensamenwerking centraal stond.

De middag werd geopend door Harsha Dijk, programmamanager Lean & Green. De eerste spreker was prof. Rob Zuidwijk van de Erasmus Universiteit. Zijn presentatie ging over de theorie achter ketensamenwerking. Frans van den Boomen (kwartiermaker synchromodaal transport) ging vervolgens in op de praktijk vanuit zijn ervaringen. Daarna was het woord aan Frans Cruijssen (Argusi) die dieper inging op de verschillende modellen voor gainsharing. Huibert-Jan van Roest (Langerak Van Roest Advocaten) behandelde vervolgens de juridische aspecten van samenwerking. De laatste spreker was Roderik Rodenburg (Synple) die een toelichting gaf op de WeConnekt-app.

Als onderdeel van het programma gingen de deelnemers uiteen voor ronde tafelgesprekken. Bij elke tafel stonden specifieke aspecten van ketensamenwerking zoals gainsharing, juridische aspecten, best practices centraal en de tafels stonden onder leiding van Lean & Green-ambassadeurs.

Marco van Gelder (KPN) en Ton van de Donk (Jumbo Supermarkten) waren gespreksleider van een tafel met als onderwerp samenwerking. Bij samenwerking komt het vooral aan op doen. Er werd onder andere besproken dat je intern niet altijd meteen draagvlak zal vinden voor externe samenwerking. Begin daarom gewoon. Als de directie aangeeft dat het tijd is om te innoveren, kun je aangeven dat je daar al mee bent begonnen. Verder gaat het bij samenwerking om drie waarden: vertrouwen, beschikbaarheid en Lean & Green. Binnen het Lean & Green netwerk geldt een soortgelijke mentaliteit (slimmer en schoner) en dat is een goede basis om vertrouwen in elkaar te hebben.

Onder leiding van Lean & Green-ambassadeur Christophe Campe (Chep) werd gesproken over de behoefte meer best practices uitgewisseld kunnen worden en dan niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Christophe gaf aan dat de andere landen (België, Duitsland, Luxemburg en Italië) waar Lean & Green actief ook graag best practices willen uitwisselen. De vraag daarbij is hoe die best practices dan het best gedeeld kunnen worden en dat is iets waar Lean & Green mee aan de slag gaat.

20160127 ketensamenwerking_bvb “Aan onze tafel is met name over horizontale samenwerking gesproken”, aldus Bas van Bree (TKI Dinalog). “Het is interessant om te zien dat er veel goede voorbeelden zijn en er collectief is er veel kennis beschikbaar is. Het is zaak dat veel beter te benutten.” Bas: ”We moeten werken aan een mindshift in de sector om horizontale samenwerking op structurele wijze van de grond te krijgen en te kunnen opschalen. En dat geldt voor de hele keten en alle stakeholders. Het is daarbij goed om een eindbeeld voor ogen te houden terwijl je in het proces continu aan elkaar laat zien wat succesvol is en wat niet. Samenwerking is geen project, maar een structurele verandering van je bedrijfsvoering.”

Bij Gretta Schoonderbeek (SCA Hygiene Products) aan tafel ging het met name over samenwerking en gainsharing. Aan tafel werd aangegeven dat alle informatie met vervoerders gedeeld dient te worden als het aankomt op samenwerking en gainsharing. Bij verticale samenwerking gaat dit wel makkelijker dan tussen horizontale partners. Ook het kostenaspect kwam aan bod. Bij het opzetten van samenwerkingsverbanden begin je zeker niet met kostendiscussie. Het is belangrijk dat er een andere drive of gemeenschappelijk doel dan euro’s is. Dit maakt het opzetten en starten van een samenwerkingsverband makkelijker.

Peter de Rooy (De Rooy Transport) was gespreksleider bij de tafel over stadsdistributie. Om stadsdistributie te kunnen verduurzamen is maatwerk per stad nodig. Het is hierbij van belang om vroegtijdig binnen de keten na te denken wat je als resultaat wil.

De bijeenkomst is als zeer inspirerend ervaren en er is afgesproken om hier en vervolg aan te geven met een verdiepingssessie waarbij op één specifiek onderwerp wordt ingegaan.