Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

iSHARE maakt digitale vrachtgegevens uit eCMR voor ketenpartijen toegankelijk

Aanmelden voor

iSHARE maakt digitale vrachtgegevens uit eCMR voor ketenpartijen toegankelijk

iSHARE maakt digitale vrachtgegevens uit eCMR voor ketenpartijen toegankelijk

25 februari 2020

Leestijd ± 2 minuten

Collect + Go en Pionira, providers van de digitale vrachtbrief (eCMR), en blockchain start-up CargoLedger gaan gegevens van eCMR uitwisselen met behulp van iSHARE. Hiermee worden gegevens uit de digitale vrachtbrief voor ketenpartijen eenvoudig en gecontroleerd toegankelijk.

Papierloos lading vervoeren

Diverse eCMR leveranciers stellen transporteurs en verladers in staat om hun lading papierloos te vervoeren. Echter, binnen logistieke ketens werken de verschillende partijen niet allemaal met dezelfde eCMR leverancier. Om te voorkomen dat partijen last ondervinden van het werken met verschillende leveranciers, is het wenselijk om gegevens onderling eenvoudig uit te kunnen wisselen. Collect + GoPionira en CargoLedger werken binnen het open samenwerkingsverband Digi-Transit samen om de verschillende eCMR platforms interoperabel te maken.

Om hierbij te borgen dat alleen de juiste personen of partijen toegang hebben tot de uit te wisselen informatie maken Collect + Go, Pionira en CargoLedger gebruik van de iSHARE-afspraken. iSHARE maakt het mogelijk om een eCMR, aangemaakt op het platform van de ene leverancier, af te laten tekenen door een gebruiker op het platform van de andere leverancier.

Deze manier van samenwerken staat open voor alle 11 erkende eCMR leveranciers in de Benelux. Zij voldoen allemaal aan de voorwaarden van het eCMR protocol, waarmee o.a. de juridische aansprakelijkheid bij beschadiging of vermissing van goederen geregeld is.  Evenals de mogelijkheid voor inspecties om hun werk uit te voeren, zonder dat een papieren vrachtbrief nog vereist is.

Eerste stap: platform overstijgend data delen 

De eerste stap die Collect + Go, Pionira en CargoLedger nu zetten, is goederenontvangst over platforms heen mogelijk te maken: platform overstijgend data delen. Dit werkt als volgt. Het ene platform registreert en valideert een magazijnmedewerker voor het aftekenen van digitale vrachtbrieven. Door iSHARE herkennen andere platforms deze magazijnmedewerker als vertrouwde gebruiker. Hierdoor wordt hij automatisch tekenbevoegd voor digitale vrachtbrieven op andere platforms. Doordat de bevoegdheden voor het uitwisselen van data zijn vastgelegd binnen het iSHARE-stelsel, is de identiteit en betrouwbaarheid van de betrokken partijen geborgd en houden bedrijven de regie over hun data. De eerste eCMR providers leggen deze afspraken in het komende kwartaal vast in overeenkomsten met hun klanten. Op deze manier kan bijvoorbeeld een verlader zonder extra moeite een beveiligd tekenproces accepteren.

Meer weten over deze specifieke toepassing van iSHARE? Kom dan naar de Conferentie Nederland Digitaal. Op donderdag 19 maart a.s. bespreken we deze praktijkcase uitgebreid. Meer informatie vindt u op de website van de Conferentie Nederland Digitaal. Of neem contact op via hans.togtema@collectgo.eu of peter.jasperse@iSHAREworks.org.