Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

“Investeringen in duurzaamheid hebben impact op je bestaansrecht”

Aanmelden voor

“Investeringen in duurzaamheid hebben impact op je bestaansrecht”

“Investeringen in duurzaamheid hebben impact op je bestaansrecht”

‘Duurzaamheid is voor ons geen modewoord, maar een werkwoord’, staat op de website van Wesselman Flowers te lezen. En dat blijkt ook uit alles wat Joost Wesselman, directeur-eigenaar van dit bedrijf, vol enthousiasme vertelt. Uit het waarom. Uit de maatregelen die hij al heeft getroffen en uit zijn blik op te toekomst. Maar hoe doet hij dat? En hoe zorgt hij dat hij voldoet aan de steeds strengere Europese milieueisen? “Als we elk jaar een stapje zetten, worden we elk jaar een stapje beter.”

13 april 2023

Leestijd ± 8 minuten

Het in Roelofarendsveen gevestigde Wesselman Flowers is een handelskwekerij, vooral in tulpen. Wesselman Flowers is de producent en Tulpen.nl is het verpakkingsbedrijf. Van bol tot retail: zij regelen het. Zowel in Nederland als in de rest van Europa leveren zij hun bloemen. Inmiddels bedienen ze consumenten ook rechtstreeks, via de webshop tulpen.nl. Het milieu speelt binnen dit bedrijf structureel een belangrijke rol. Joost Wesselman deelt zijn ervaringen en visie.

Waarom is duurzaamheid zo belangrijk binnen jullie bedrijfsvoering?

“De grootste drijfveer is dat we met z’n allen maar een tijdje op deze aarde zijn. Daarna moeten we ‘m weer doorgeven. Toen ik een Regenerative Leadership programma volgde, werd ik me daar nog bewuster van. Is het verantwoord tulpen of tafel te zetten, als je weet dat dat ten koste van die wereld gaat? Nee! We moeten daar als bedrijven verantwoord mee omgaan en onze footprint zo laag mogelijk houden, vind ik. Je hoort je bedrijf zo neer te zetten dat je uiteindelijk duurzaam kan opereren. Dat is the way to go. Het is niet zo dat we dat morgen bereikt hebben, maar het is wel ons streven om het elk jaar beter te doen.”

“In het begin voelt verduurzamen voor sommige bedrijven misschien als een opgave of een license to produce, omdat je zonder bepaalde certificaten niet mag leveren. Maar als je er voor jezelf een sport van maakt om steeds beter te worden, dan wordt het ook echt leuk. En het is ook nog ‘s financieel interessant.”

Wat doen jullie al op het gebied van duurzaamheid?

“We hebben altijd al ingezet op duurzaamheid. Toen ik hier in ’94 begon, ben ik meteen MPS-kweker geworden. Daarna volgden diverse certificaten: Global G.A.P., MPS-A, GRASP… Maar eigenlijk is dat allemaal niet zo spannend. Die certificaten bepalen niet hoe duurzaam je bent. Het gaat erom wat je verder doet. Welke stappen je kan en wil maken als bedrijf. We hebben bijvoorbeeld een stichting opgezet om de bollenteelt te verduurzamen. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. Filteren en recyclen ons teeltwater. Zijn altijd op zoek naar alternatieven voor verpakkingen en machines. We halen onze emmers retour en zoeken naar mogelijkheden om vrachtwagen efficiënter te beladen.
Ik denk dat het de komende jaren nog verder zal gaan, vooral in het verbruik van fossiele brandstoffen.”

“Maar duurzaamheid gaat voor mij verder. Dan hebben we het ook over verantwoord omgaan met je werknemers en je leefomgeving. Verenigingen sponsoren en actief ondernemerschap in de gemeenschap waar je woont en werkt: dat vind ik ook een vorm van duurzaamheid.”

Spelen de nieuwe Europese milieuwetgeving, wensen en eisen van klanten en consumenten en financiële voordelen een rol bij jullie motivatie om te verduurzamen?

“Ja, zeker. Zoals ik al aangaf is duurzaamheid een licence to produce. Overheden stellen meer eisen, waardoor je genoodzaakt bent om duurzamer te werken. Maar omdat wij steeds voorlopen op de wet- en regelgeving voelen wij die druk niet.”

“Voor retailers geldt al dat zij 100% gecertificeerd materiaal willen, maar ook consumenten gaan eisen stellen. Hoe lang gaan zij nog onverantwoord geproduceerde sierteeltproducten op tafel zetten? Tulpen zijn al een heel duurzame optie, maar als we als bedrijf en tulpensector willen groeien, dan moeten we dat nog meer uitdragen en ze nóg duurzamer maken.”

“Ook financieel gezien is verduurzamen interessant, zeker met de huidige energieprijzen. We zien onze investeringen echt terug. We hebben bijvoorbeeld DryGair   aangeschaft om de lucht in de kas te ontvochtigen, waardoor we minder hoeven te stoken. En we hebben natuurlijk schermdoeken, zonnepanelen en ledverlichting. Dat zie je terug op je energierekening.”

Je wil elk jaar duurzamer worden. Hoe ga je dat aanpakken?

“Vanuit het energieverbruik kan je al wel wat. Maar pas als je een totaalbeeld hebt en weet wat de precieze impact is van productie, verpakkingen en transport kan je gericht sturen. Maar dan moet je dus wel concrete data hebben.”

“De Topsector Logistiek was op zoek naar een voorbeeldpartij om de hele bedrijfsvoering van bron tot consument in beeld te brengen met hun Carbon Added Accounting methodiek. Zij hebben ons gevraagd mee te doen. Ik was toen al in gesprek met andere bedrijven om de footprint te berekenen, maar heb toch voor de Topsector gekozen, omdat het zo uitgebreid is. Je kan over de hele keten de footprint per product berekenen en we krijgen inzicht in ons volledige bedrijfsproces. Op basis daarvan kunnen we gericht verder verduurzamen. Bovendien voldoen we hiermee meteen aan de Europese wet- en regelgeving. Gewoon op basis van de cijfers die al in ons bedrijf aanwezig zijn.”

“We hopen met deze samenwerking ook bij te dragen aan een nieuwe standaard binnen de sierteelt, zodat iedereen op dezelfde manier berekeningen maakt en we bedrijven echt met elkaar kunnen vergelijken. Ik zie het wel als een uitdaging om daar tijd en energie in te steken.”

Wat houdt jullie samenwerking met de Topsector in?

“Wij leveren alle gegevens die we hebben bij de Topsector aan: over energieverbruik, productie, locaties, de oppervlaktes, het aantal kilo’s verpakkingen, noem maar op. Zij laten daar vervolgens hun rekenwerk, de Carbon Added Accounting methode, op los. Het gaat zelfs zo ver dat wij ze in contact brengen met onze leveranciers van onder andere bollen en machines. Ze gaan daar meteen achteraan. Zo weten we nu bijvoorbeeld wat de footprint is van de machines die we gebruiken, waardoor we ook steeds meer inzicht krijgen in onze eigen footprint.
Natuurlijk vraagt dit een inspanning van onze kant, maar het is mooi dat zo’n overkoepelende organisatie de mankracht en middelen heeft om het voor ons mogelijk te maken deze stap te zetten. De manier waarop ze het aanpakken, de ervaring die ze meebrengen en hoe diep ze in de materie duiken: dat maakt het voor ons heel interessant.”

Hoe vind je het om met Carbon Added Accounting te werken?

“De data boven tafel krijgen gaat prima, maar om de footprintberekeningen handen en voeten te geven vind ik nog lastig. Daarbij heb ik de expertise van de Topsector nog wel nodig. En de methodiek met elkaar bedenken, dat is ook een verhaal apart. We hebben in het verleden bijvoorbeeld bedrijven overgenomen. Hoe bereken je dan de carbon footprint van zo’n bestaand bedrijf? Daar stellen die mensen van de Topsector meteen vragen over. Want die footprint moet je feitelijk over een x aantal jaar afschrijven. Bij dat soort dingen is het fijn dat er mensen met ervaring bij betrokken zijn. Ze denken gewoon heel ver door, pakken het direct op en voeren het ook meteen door in de berekeningen. Dat brengt ons echt een stap verder.”

Wat heeft Carbon Added Accounting je tot op heden gebracht?

“We zijn er nu mee bezig om de uitstoot per tulp te berekenen. Dat is redelijk nieuw in de branche, dat je over de hele keten de footprint gaat berekenen per tulp, bos of verkoopeenheid. Op korte termijn kunnen we daar echt wat over roepen. Het is bovendien heel leerzaam om te zien waar we nu staan en waar we vijf jaar geleden stonden. Het maakt duidelijk welke maatregelen effectief zijn en wat we al hebben bereikt. Op basis van de data die uit het systeem komen, kunnen we onze processen en maatregelen monitoren, evalueren en de effecten in kaart brengen en vergelijken. Dat geeft handvatten om een pad naar de toekomst uit te stippelen, waarin we steeds duurzamer gaan produceren.”

Hoe zie jij de toekomst?

“Ik denk dat de ontwikkelingen op dit vlak alleen maar sneller zullen gaan en dat familiebedrijven zoals de onze, die een langetermijnstrategie hebben en die investeren in klanten en duurzaamheid, de sneller groeiende bedrijven zullen zijn. Die investeringen hebben namelijk impact op je bestaansrecht.
Tulpen zijn het vrolijkste bosje bloemen dat er is, maar ik denk dat steeds meer mensen gaan kijken hoe het wordt geproduceerd. Natuurlijk: een stukje wetgeving speelt zeker een rol bij de verduurzaming. Maar uiteindelijk is het altijd de klant die beslist wat er wordt geproduceerd. En die klant, die consument, die zal duurzame tulpen op tafel willen hebben. Het is aan ons om te zorgen dat we die produceren en leveren. ”

Inzichten door Carbon Added Accounting

Enige tijd na het afnemen van bovenstaand interview waren de eerste inzichten uit dit Carbon Added Accounting-project bekend. Zo blijkt dat een groot deel van de CO2e-uitstoot per tulp in de hele keten bij Tulpen.nl zelf plaatsvindt. Hier zijn betrouwbare data voor beschikbaar en dus kan er nu al met zekerheid een goede CO2e-uitstoot per tulp worden berekend.

Mest-, bestrijding- en schoonmaakmiddelen hebben een veel kleinere impact dan initieel gedacht. Het is het gasgebruik in de kwekerijen dat het meeste impact heeft op de carbon footprint van een tulp. Daarbij is een duidelijk verschil in gasverbruik te zien tussen de verschillende kweeklocaties van het bedrijf. Daar waar bijvoorbeeld al is geïnvesteerd in luchtontvochtigers is de CO2e-uitstoot beduidend lager. Natuurlijk heeft de buitentemperatuur grote invloed op het gasverbruik en de uitstoot. Dit roept nieuwe vragen op, want: hoe communiceer je de CO2e-uitstoot per tulp? De detailhandel wil waarschijnlijk het hele jaar consistente informatie delen met consumenten, om te voorkomen dat ze hun productlabels steeds moeten aanpassen. Voor Wesselman Flowers en Tulpen.nl zelf is dit detailniveau interessant, maar voor de keten wellicht niet. Dit moet nog verder worden uitgezocht.

Wat verder mooi was om te merken, is dat de bollenkweker die als leverancier van Tulpen.nl betrokken is bij dit project, zijn aandeel in de CO2e-uitstoot in de keten verder wil analyseren. Zo stimuleert het initiatief van een individueel bedrijf de samenwerking in de keten. En zo wordt de footprint per tulp nóg betrouwbaarder voor de eindconsument.