Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Interview Nikki Pije – Senior Adviseur Bouwlogistiek Heijmans Materieel Beheer

Aanmelden voor

Interview Nikki Pije – Senior Adviseur Bouwlogistiek Heijmans Materieel Beheer

Interview Nikki Pije – Senior Adviseur Bouwlogistiek Heijmans Materieel Beheer

Bij Heijmans zit duurzaamheid in het DNA. Binnen het living lab met Topsector Logistiek brengen zij nu samen met leveranciers, op steeds meer detailniveau, emissies op de bouwplaats van projecten in kaart.

05 januari 2024

Leestijd ± 4 minuten

Bij Heijmans zit duurzaamheid in het DNA. Binnen het living lab met Topsector Logistiek brengen zij nu samen met leveranciers, op steeds meer detailniveau, emissies op de bouwplaats van projecten in kaart. Met beter inzicht in de uitstoot kunnen zij zich klaarstomen voor nieuwe (CSRD) wetgeving en zijn ze als ketenregisseur een leidend voorbeeld voor het maken van een gezonde en duurzame leefomgeving.

Nikki Pije, Senior Adviseur Bouwlogistiek bij Heijmans: “We wisten allemaal wel wat er beter kon, maar we zochten naar een manier om dat te verwezenlijken. Voor die digitaliseringsslag hebben we álle leveranciers nodig.”

Wat is de visie van Heijmans op duurzaamheid?

Nikki Pije. “Heijmans is al sinds 2008 bezig met het verduurzamen van de keten. Dat startte klein en is nu een groot onderdeel van onze dagelijkse praktijk. Daar hoort ook het reduceren van onze emissies, CO2, fijnstof en stikstof, bij. Iin ons eigen bedrijf, maar ook bij onze leveranciers en transporteurs. Door onze logistiek te verduurzamen rondom projecten kunnen we hier impact mee maken.”

Hoe werken jullie samen met Topsector logistiek?

“We wisten allemaal wel wat er beter kon, maar we zochten naar een manier om dat te verwezenlijken. Voor compleet inzicht in de emissies hebben we alle leveranciers nodig. We hebben namelijk niet alle logistieke bewegingen zelf in de hand.  Voor het volledige beeld is samenwerking de sleutel. Om hierbij te helpen, heeft Topsector Logistiek ons geholpen met het bouwen van een stukje functionaliteit in onze (software)portal waar we op een transparante, veilige en makkelijke manier emissiedata kunnen verzamelen en ontsluiten met alle betrokkenen in en rondom projecten, zoals onderaannemers, leveranciers en transporteurs.”

“Een paar jaar geleden zijn we het proces gestart voor een digitaliseringsslag. In de registratie van onze transportbewegingen van en naar de bouwplaats, maar ook op de bouwplaats. Hiermee kunnen we beter data verzamelen en dit organisatiebreed analyseren en zo de logistieke processen verslimmen, verbeteren en verduurzamen.Want met meer inzicht kunnen we samen met onze onderaannemers en leveranciers betere besluiten voor de toekomst nemen en de emissies reduceren bij onze projecten.”

Wat hebben leveranciers uit het mkb hieraan?

“Via alle leveranciers en transporteurs in het project krijgen we inzicht in de emissies van de aan- en afvoer logistiek rondom een project, en kunnen leveranciers en transporteurs zelf ook de gegevens inzien. Het komt niet meer neer op een onderbuikgevoel, maar meetbare data.

Doordat we de gehele keten steeds beter in beeld hebben, zoals wanneer of welke leverancier van en naar een projectlocatie rijdt, kunnen we beter sturen op de project capaciteit, wachttijden en vervoersbewegingen en hoeven we niet te werken met uitzonderingen. Zo hebben we bijvoorbeeld kunnen identificeren dat twee op zichzelf staande leveranciers apart naar een project reden met dezelfde transporteur. Die leveringen hebben we met de transporteur kunnen combineren. Dat reduceert niet alleen de kosten en vervoersbewegingen, maar zorgt ervoor dat er nieuw verdienpotentieel zit in die extra ruimte die dan ontstaat bij de transporteur.”

Hoe gaat dat in zijn werk?

“Bedrijven leveren bij ons data aan, maar ze kunnen in onze portal ook zelf inzicht krijgen,  in hun deel van de emissies. We hebben dit nu steeds beter in beeld, van de uitstoot van een heel project, tot de uitstoot van één rolcontainer. Zo kun je, met oog op de toekomstige wetgeving zoals CSRD, een sluitende rapportage maken. Maar daarnaast kan het je op den duur ook flink kosten besparen als je je processen slimmer gaat inrichten. ”

Welke rol speelt Heijmans in het faciliteren van meten op de bouwplaats?

“Met deze visie nemen wij steeds meer de rol van ketenregisseur in. Want wij zien het zo: bouwlogistiek is een gemeengoed, het is van alle partijen. Door als keten gezamenlijk op te trekken, alle bedrijven te bundelen, kunnen we grotere stappen maken en meer maatschappelijke impact teweegbrengen.”

Waarom zouden bedrijven mee moeten doen aan een living lab?

“Via Topsector Logistiek nemen we deel aan een living lab; een proeftuin waarin we met meerdere bedrijven inzichten opdoen met als streven te verduurzamen.

Meedoen aan zo’n living lab heeft ons veel opgeleverd. Ten eerste omdat je veel nieuwe contacten opdoet buiten je eigen speelveld: zo kom je bijvoorbeeld in contact met andere soorten bedrijven in verschillende sectoren die voor vergelijkbare uitdagingen staan, dit soort kruisbestuiving levert veel nieuwe inzichten op.

Daarnaast verandert het ook het gesprek, omdat je gezamenlijk werkt aan een maatschappelijk doel en niet alleen bezig bent als opdrachtgever enopdrachtnemer. Iedereen staat er heel open in om te leren en te onderzoeken.”

Wat is jullie visie voor de toekomst?

“Bedrijven die geïnvesteerd hebben in een schoner wagenpark t.o.v. oudere dieselwagens zouden dit ook terug moeten zien in hun footprint. Met onze doelen voor ogen willen we ook graag werken met dit soort partijen. Dit is niet voor niets onderdeel van ons strategisch inkoopbeleid bij het selecteren van partner.”

We zijn de makers van de gezonde leefomgeving. Daarom zien we dit als een mooie start om samen met onze onderaannemers en leveranciers onze maatschappelijke verantwoordelijkheid  te pakken zodat we minder emissies uitstoten en de drukte in de stad terugdringen. We merken dat het ook een signaal afgeeft naar andere bedrijven om met verduurzaming aan de slag te gaan. En dat juigen we alleen maar toe.”