Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

‘Informatie delen is cruciaal voor logistiek Nederland’

Aanmelden voor

‘Informatie delen is cruciaal voor logistiek Nederland’

‘Informatie delen is cruciaal voor logistiek Nederland’

14 april 2013

Leestijd ± 3 minuten

Een unieke doorbraak. Dat mag je wel zeggen van de ondertekening van het Convenant  ‘Neutraal Logistiek Informatie Platform’, volgens Rutger van Slobbe van het Strategisch Platform Logistiek.

Op 3 april 2013 ondertekenden zestien partijen uit bedrijfsleven en overheid het Convenant ‘Neutraal Logistiek Informatie Platform’ (NLIP) in aanwezigheid van minister Melanie Schultz van Haegen. Van douane tot havenbedrijven en van verladersorganisatie EVO tot Ministerie van Economische Zaken. Aan het plan is sinds november 2011 gewerkt onder regie van het Strategisch Platform Logistiek (SPL).

‘In de logistiek draait alles om goed plannen,’ zegt Van Slobbe. ‘En beter plannen kan alleen door betere informatie-uitwisseling. Als we Nederland weer stevig op de kaart willen zetten in logistiek Europa, dan is het delen van informatie cruciaal. Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) is een open ICT-omgeving, waarmee dit mogelijk wordt. Dat het ons veel kan opleveren is evident. Bedenk alleen maar dat vijftig procent van het vrachtverkeer op onze wegen ‘’met lucht’’ rijdt. Vrachtwagens halen een vracht op bij punt A, leveren dit af bij punt B en rijden vervolgens zonder lading naar punt C. Dat kost geld en tijd en het is belastend voor het milieu. Door beter en efficiënter te plannen kunnen we veel besparen.’

Realtime informatie

Het idee achter Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) is dat logistieke gegevens één keer worden ingevoerd in één loket om vervolgens optimaal beschikbaar te zijn voor partijen binnen bedrijfsleven en overheid. Van Slobbe: ‘Bijvoorbeeld informatie over de controle van zendingen door douane en andere toezichthouders. Als we realiseren dat dit proces realtime kan worden gevolgd door de betrokken logistieke partijen dan geeft dat een enorme voorsprong bij het plannen van het verdere transport. Uniek aan dit convenant is dat alle relevante partijen in logistiek Nederland hebben ondertekend. Het gaat om een neutraal platform zonder winstoogmerk, dat voor iedere gebruiker toegankelijk is tegen dezelfde condities. Het waarborgen van privacy is uiteraard een belangrijk aandachtspunt: de eigenaar van de informatie bepaalt met wie en onder welke voorwaarden de informatie wordt gedeeld in het NLIP.’

Papierloos wegtransport

Bij het ontwikkelen van het platform zal worden voortgebouwd op de succesvolle informatieplatformen van Schiphol (Cargonaut), de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam (Portbase) en de overheid (Digipoort). ‘We gaan niet opnieuw het wiel uitvinden’, zegt Van Slobbe, ‘maar focussen meteen op concrete verbeteringen in de logistieke keten. Zo willen we snel de overstap maken naar papierloos wegtransport, naar het voorbeeld van de e-freight in de luchtvaart. Ook start dit jaar een pilot in de binnenvaart van Nextlogic. Door de invoer van een centraal plansysteem, wordt beoogd de wachttijden bij terminals en depots te verminderen en het aantal containers per ‘call’ (aanloop van een terminal) te vergroten. Ook zoeken we als NLIP aansluiting bij de agro-sector, waar een groot deel van de logistieke activiteit in ons land plaatsvindt.’

Synchromodaal Transport

Van Slobbe is verheugd dat het NLIP breed wordt gedragen in logistiek Nederland. ‘We stappen nu over van ‘praten’ naar ‘doen’. Het platform is een randvoorwaarde voor de logistieke innovatie die het SPL voor ogen staat en die in de toekomst moet leiden tot synchromodaal transport. ‘Iedere gebruiker moet op elk gewenst moment kunnen kiezen tussen verschillende vervoersmodaliteiten: weg-, spoor-, water- of luchttransport. De keuze wordt gemaakt op basis van realtime verkeers- en transportinformatie en de wensen op het gebied van snelheid, betrouwbaarheid, doorlooptijd, kwaliteit, duurzaamheid en kosten. Dit kan alleen gerealiseerd worden met een goed functionerend NLIP, waarin alle relevante data gedeeld worden.’

Meer informatie over het NLIP vindt u op http://www.nlip.org/