Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Human capital projecten van start

Aanmelden voor

Human capital projecten van start

Human capital projecten van start

10 maart 2016

Leestijd ± 4 minuten

In de afgelopen weken zijn verschillende projecten opgestart die mede mogelijk worden gemaakt door Connekt in opdracht van de Human Capital Tafel Logistiek.

Sociale Innovatie

Op 25 februari vond de aftrap plaats van twee projecten op het gebied van sociale innovatie. Het Accelerator-1 project met als titel “Sociale innovatie met versnelling van innovatievermogen van de logistieke sector” wordt met steun van het TKI  opgestart. Het project richt zich op het verbeteren van adoptievermogen van innovatieprojecten. De sector, en de overheid, investeren belangrijke sommen om de bedrijven te helpen met nieuwe planningsmethoden, operationele concepten en nieuwe technologieën. In de praktijk is sprake van een innovatie paradox: veel ideeën, maar te lage praktische implementatie. Dit onderzoeksvoorstel richt zich op het ontwikkelen van de Human Capital in en buiten de bedrijven om deze situatie te verbeteren. Het project loopt tot 2018.

Steven Dhondt (TNO), Henri Janssen (FNV), Johan Kerver (EVO), Yolande de Heus (Topsector Logistiek), Caroline Blom (TLN), Peter Oeij (TNO)

Tevens vond de start van het project “Regionale netwerkbenadering om sociale innovatie tot in de haarvaten van de logistiek te brengen” plaats. Het project wordt mogelijk gemaakt door Connekt in opdracht van de human capital tafel. Sociale innovatie kan hanteerbaar gemaakt worden door te kijken wat behoeften op  termijn zijn van bedrijven en hun medewerkers. Door een ‘cohorten-perspectief’ te hanteren kan zichtbaar worden gemaakt wat bedrijven en actoren in de logistiek met de verschillende groepen van combinaties leeftijd met opleiding op termijn willen. Verschillende leeftijds/opleidingsgroepen in de logistiek hebben verschillende mogelijkheden en perspectieven in kennisontwikkeling en carrière. Het is van belang het perspectief te schetsen van elk van deze groepen (‘cohorten’). Afhankelijk van de ontwikkeling van die groepen is het mogelijk om te kijken wat de sector precies nodig heeft aan sociaal innovatieve maatregelen (opleiding, job-verbetering, gebruik nieuwe technologie, etc.) en hoe zij-instroom, doorstroom en behoud van medewerkers in dat perspectief een rol spelen. Het project loopt tot juni dit jaar.  Beide projecten worden uitgevoerd door TNO in samenwerking met TLN, EVO en FNV.

Nico Anten (Connekt) en Gert Jan Huisink (1Ocean)

Op 1 maart werd vanuit Connekt het contract ondertekend met 1 Ocean voor de uitvoering van een project waarmee allereerst een kader voor sociale innovatie wordt opgesteld gericht op het hanteerbaar maken van sociale innovatie voor uiteenlopende bedrijven. Het tweede deel van het project richt zich op thematische onderzoeken naar sociaal innovatieve thema’s. Op basis van een benchmark met andere topsectoren, social media en bijeenkomsten met bedrijven worden innovatieacties in kaart gebracht. Door middel van het uitvoeren van case studies bij bedrijven die sociale innovaties hebben toegepast en bij bedrijven die het zouden willen toepassen wordt onderzocht hoe bedrijven de implementatie kunnen aanpakken. Tevens wordt een financieringsagenda opgesteld met mogelijke financiële ondersteuning bij implementatie. In december wordt een voorbeeldenboek opgeleverd met de case studies en een leidraad met praktische handvatten voor bedrijven die met sociale innovatie aan de slag willen. Het project heeft een looptijd tot december 2016.

Arbeidsmarktonderzoek

Om de Human Capital Agenda van de Topsector Logistiek uit te kunnen voeren is goede en betrouwbare informatie over de arbeidsmarkt en het onderwijs in de logistieke sector essentieel. Daarmee wordt inzicht verkregen in de werking van de arbeidsmarkt in de logistieke functies en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het bijzonder.

Met de kennis uit dit onderzoek is het beter mogelijk de komende jaren te sturen op de hoeveelheid gewenste opleidingsplaatsen en opleidingstypen. Het geeft inzicht in de personeelstekorten en de personeelsoverschotten. Daarnaast geeft het organisaties leidraden voor maatregelen ten aanzien van het gevoerde aannamebeleid, doorstroom, zij-instroom, herscholing, omscholing en bijscholing van personeel. Start van het project is een vooronderzoek waarin de bruikbaarheid van databronnen, de inzet van enquêtes en de kwaliteit van steekproefbestanden voor enquêtes wordt bepaald en voorbereidend werk wordt gedaan voor het opstellen van prognoses ten aanzien van de arbeidsmarkt en het onderwijs in de logistieke sector. Het hoofdonderzoek bestaat uit het verzamelen van informatie door middel van kwantitatieve analyses en kwalitatieve analyses. Onderbouwd door de verzamelde data wordt een inschatting gemaakt van de aansluiting tussen vraag naar en aanbod van logistieke functies op hoger middelbaar, hoger en wetenschappelijk niveau. Daaruit dient duidelijk te blijken of er discrepanties (personeelstekorten, personeelsoverschotten) te verwachten zijn in de (regionale) arbeidsmarkt in de logistieke functies. Dit onderdeel van het project loopt tot de zomer (2016).

Vervolgens wordt een jaarlijkse monitor ontwikkeld die van 2016 tot en met 2020 uitgevoerd wordt.  De jaarlijkse monitor heeft als doel om kwantitatieve gegevens over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor logistieke functies op MBO3, MBO4, HBO- en WO-niveau te genereren.

Het project wordt uitgevoerd door Panteia in samenwerking met STL en de vLM.