Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Hoe accountants kunnen helpen bij de transitie naar zero emissie transport

Aanmelden voor

Hoe accountants kunnen helpen bij de transitie naar zero emissie transport

Interview Ivo Santegoets, projectleider Topsector Logistiek

De jarenlange ervaring op verschillende niveaus binnen de automobielbranche, kan Ivo Santegoets goed inzetten op verschillende mobiliteitsprojecten. Zo ook voor Topsector Logistiek, waar de focus met name ligt op stadslogistiek en de invoering van de zero-emissiezones. Hoe helpt hij ondernemers in de drukke steden, zijn zij klaar voor deze transitie, waar is behoefte aan? We interviewden Ivo over de concrete oplossingen die hij aanreikt.

Je geeft advies aan gemeentes. Waar worstelen zij mee bij de invoering van zero emissiezones?

“Je ziet bij verschillende gemeenten dat ze de goed in de materie zitten, maar er zijn ook genoeg gemeenten die hier nog mee worstelen. Ondernemers kloppen bij de gemeentes aan, maar die kunnen of weten niet altijd praktische oplossingen te bieden. Tuurlijk weten zij wel wat de regelgeving is aan de beleidskant, maar weten zelf nog niet goed wat de praktische uitwerkingen hiervan kunnen zijn.”

Waar lopen ondernemers op dit moment binnen het thema zero emissiezones tegenaan?

“Het gevoel dat bij ondernemers heerst is dat de invoering van zero-emissiezones hen dwingt om iets te gaan doen, omdat ze de binnenstad niet meer in mogen met hun ‘’oude’’ bestelbus. Maar aan de andere kant staat de vertaalslag naar elektrisch vervoer nog in de kinderschoenen. Daardoor ontstaat een beetje het kip en het ei verhaal, want we willen wel maar we lopen nog tegen beperkingen aan met de elektrische voertuigen (aanschafprijs, actieradius en laadinfrastructuur). En ja, ze snappen dat er hobbels zijn, dat ze concessies moeten doen en hun gedrag moeten veranderen. Maar vanwege de grote impact zouden ze graag wat meer tijd willen. Het resterende tijd tot invoering van de zero-emissiezones is nog kort en dat legt nu best wat druk op de ondernemers.”

Hoe komt zo’n ondernemer met zijn/haar vragen bij jou terecht?

“Bij de gemeente Tilburg loopt dit via de gemeente zelf, maar ondernemers kunnen ook rechtstreeks bij mij terecht. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk bekendheid te creëren voor het onderwerp en het aanbod voor een kosteloos adviesgesprek. Dat hebben we volgens drie manieren gedaan. Om te beginnen met de inzet van alle communicatiekanalen van de gemeente, daarnaast gebruiken we de succesverhalen van ondernemers en tot slot benaderen we ook proactief ondernemers. Alles draait om goede communicatie die begint met een goede boodschap die de doelgroep bereikt. Hierin is het MKB dé doelgroep die straks het meest te maken gaat krijgen met de invoering van de zero-emissiezones en hen moeten we helpen met praktische adviezen.”

Ivo Santegoets, Projectleider Topsector Logistiek

“Ondernemers die bewust zijn van de komst van zero emissie zones, hebben vaak hulp nodig om de juiste keuzes te maken”

Je bent ook werkzaam voor de Topsector Logistiek. Kun je ons vertellen waar je op dit moment mee bezig bent op het gebied van stadslogistiek en ZE-zones?

“Naast mijn advieswerkzaamheden voor gemeenten en ondernemers, ben ik ook in opdracht van de Topsector Logistiek aan het werk. Met Veronique Meines, programmamanager Stadslogistiek bij de Topsector Logistiek, ben ik anderhalf jaar geleden in contact gekomen en door onze raakvlakken heb ik in opdracht van haar een aantal zaken uitgezocht. We zagen beiden de potentie in de uitkomsten daarvan.

Naast een aantal kleinere opdrachten werk ik momenteel aan twee grote projecten. De eerste is een pilot waarbij de rol van de accountant wordt gebruikt om onze doelgroep te benaderen. Bijna iedere ondernemer heeft een accountant en die fungeert naast het financiële aspect ook als klankbord/vertrouwenspersoon voor de ondernemer. Door deze positie van de accountant optimaal te benutten kunnen we ons bereik flink vergroten en op een slimme manier onze doelgroep bereiken en informeren over stadslogistiek. Met een aantal accountantskantoren zijn we de pilot gestart en deze waren zeer succesvol. Wij informeren de accountants en zij dragen deze kennis weer over aan de ondernemers. Een echte win-win situatie dus.

Het tweede project waar ik aan werk is het inzichtelijk maken van het rijgedrag van bestelwagens bij kleine ondernemers. Veel van deze kleine ondernemers rijden dagelijks ritten binnen de zero-emissiezones, maar sommige ondernemers ook juist niet of slechts af en toe. Maar hoe vaak komen ze dan in de zero-emissiezones? Zouden ze misschien beter een andere route kunnen nemen of zitten hun klanten ook in de zero-emissiezones? En hoeveel kilometers rijden ze dagelijks of wekelijks? Om dit inzichtelijk te maken, gebruiken we Track & Trace systemen in de bestelwagens. Met behulp van deze data krijgen we precies antwoord op al onze vragen en kunnen we een goed beeld krijgen van het rijgedrag van deze ondernemers, uitgesplitst per segment.”