Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Topsector Logistiek Buitenlandpromotie / Internationaliseringsoffensief

Aanmelden voor

Topsector Logistiek Buitenlandpromotie / Internationaliseringsoffensief

Topsector Logistiek Buitenlandpromotie / Internationaliseringsoffensief

14 april 2013

Leestijd ± 1 minuut

De uitwerking van met name de organisatorische vormgeving van buitenlandpromotie van de Topsector Logistiek is in handen van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ministeries van EZ en IenM, Mainports Schiphol en Rotterdam en stakeholders (NFIA, Dinalog, NDL). Een eerste mogelijkheid voor buitenlandpromotie is het International Transport Forum (ITF) in Leipzig van 22 tot 24 mei 2013.

Het ITF is een uniek platform voor een mondiale dialoog over strategieën voor vervoer in de 21e eeuw. Tijdens het forum nemen verkeersministers uit 54 landen  deel  aan debatten met beslissers uit het bedrijfsleven, overheid en wetenschap. Het gaat om een politiek forum (OECD evenement).

Tijdens het ITF nemen bezoekers gericht deel aan inhoudelijke sessies en bezoeken daarnaast de stands. In 2012 trok het forum meer dan 1.000 beslissers. Het thema van dit jaar is “funding transport” met de deelaspecten bestedingsprioriteiten, de koppeling van het vervoer over de grenzen heen, en de financiering van stedelijke en regionale mobiliteit.

Deelname van de Topsector Logistiek wordt ondersteund vanuit het programma Strategische Beurzen van het ministerie van EZ.  Deze beurs is vanuit de Topsector Logistiek als bijzonder interessant evenement geoormerkt. Naast uw aanwezigheid op het congres wil de Topsector maximaal 15 bedrijven de mogelijkheid bieden, om zich in de gemeenschappelijke Hollandstand te presenteren. Het project wordt in opdracht van NL EVD Internationaal door exportimpulse! uitgevoerd.