Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Handelingsperspectieven vastgesteld op de Topcorridors

Aanmelden voor

Handelingsperspectieven vastgesteld op de Topcorridors

Handelingsperspectieven vastgesteld op de Topcorridors

23 maart 2020

Leestijd ± 2 minuten

Het transport van goederen blijft groeien in de toekomst. Tot aan 2030 krijgen de goederenvervoercorridors vanuit Rotterdam naar Oost- en Zuidoost-Nederland substantieel meer goederen te verwerken. “Als we niet ingrijpen”, meldt programmamanager Topcorridors Luc de Vries, “dan zorgt dit voor grote problemen op het gebied van economisch verdienpotentieel, leefbaarheid, veiligheid en doorstroming. Dat vraagt om gezamenlijk handelen van alle partijen.” Tijdens het bestuurlijk overleg goederenvervoercorridors in het najaar van 2019 werden de aanwezige bestuurders daarom met onderstaande film opgeroepen om gezamenlijk op te trekken. De ‘handelingsperspectieven’ en de langetermijnagenda voor Corridorontwikkeling stond prominent op de agenda.

Handelingsperspectieven bieden uiteenlopende perspectieven ontwikkeling van goederencorridors

De handelingsperspectieven geven bieden drie uiteenlopende perspectieven voor ontwikkeling van goederencorridors. Samenwerking met alle corridorpartijen voor het samenstellen van een langetermijnagenda is essentieel voor Corridorontwikkeling Oost en Zuidoost. Samen moeten we maatregelen treffen om de beperkte ruimte in te zetten voor economische sectoren waar het verdienpotentieel het grootst is. Om de leefbaarheid te verbeteren door in te zetten op schone vormen van transport inclusief laadpunten voor duurzame energie om verbetering van de leefkwaliteit door emissies te verminderen. En modal shift van de weg af, en inzetten op gezamenlijke inspanningen over de corridor heen. Hierbij is het streven om de komende periode die initiatieven te agenderen waar samenwerking noodzakelijk is en die gericht zijn op de toekomstvaste versterking van de goederencorridors.”

Handelingsperspectieven op een rij

Om de corridors voor te bereiden op de toekomst zijn er drie handelingsperspectieven geschetst:

  1. Haven van Rotterdam als gateway to Europe
  2. Sterk verboden mainport netwerk
  3. Sterke knooppunten in een grenzeloos netwerk

Deze handelingsperspectieven zijn tijdens het bestuurlijk overleg akkoord bevonden. Dit jaar wordt er hard gewerkt aan het gezamenlijke benoemen van maatregelen die substantieel bijdragen aan corridordoelen. Deze worden vastgelegd in een toekomstagenda voor Corridorontwikkeling. De Vries: “Momenteel zijn er 17 acties geprioriteerd in een actieplan binnen het programma Topcorridors. Op basis van gezamenlijke prioritering van toekomstige maatregelen in relatie tot corridorontwikkeling en huidige acties uit actieplan wordt bepaald welke zaken er geagendeerd en gefaseerd worden in de toekomstagenda. Voor het volgende bestuurlijk overleg ‘BO-MIRT’ eind november, zal deze toekomstagenda worden voorgesteld, met adviezen over gezamenlijke bekostiging van de daarin benoemde maatregelen en verantwoordelijken.

Meer informatie: www.topcorridors.com