Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Grote verladers verwachten aandacht voor duurzaamheid van binnenvaart

04 februari 2020

Leestijd ± 1 minuut

Hoe zien grote verladers de ontwikkeling van de binnenvaart op de lange termijn? 25 grote verladers beantwoorden deze vraag in een onderzoek van de Topsector Logistiek, uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. Het blijkt dat zij in toenemende mate aandacht verwachten voor duurzaamheid. En ze vinden het noodzakelijk dat de binnenvaart hierin meebeweegt. Andere modaliteiten zijn volop bezig met vergroening van het transport. Als de binnenvaart hier niet bij aansluit bestaat de kans dat men lading verliest aan het wegtransport. 

Binnenvaart onder druk

De verladers concluderen dat de positie van de binnenvaart de komende jaren onder druk komt te staan door het teruglopen van het gebruik van kolen, aardolieproducten en veevoer. Ze verwachten daar relatief veel krimp. Ze zien wel mogelijkheden voor groei in het containervervoer. Maar de voorspelde teruggang wordt waarschijnlijk niet voldoende gecompenseerd door de toename van containervervoer en de opkomst van nieuwe lading voor de binnenvaart. Er is nog veel onzeker over de mate waarop met name elektrisch varen, waterstof en biobrandstoffen en de deels daaraan verbonden nieuwe ladingstromen zich gaan ontwikkelen.

gevolgen grote transities en wereldhandel voor de binnenvaartInvesteren in vergroening transport

Tegelijkertijd liggen er uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. De binnenvaart heeft nu een ‘groen’ imago. Om dit door te zetten zijn investeringen nodig voor de vergroening van het transport. Ondanks grote uitdagingen zijn de verladers overwegend positief over de toekomst. Lees hierover meer in het rapport ‘Gevolgen grote transities en wereldhandel voor de binnenvaart 2020-2040’.  

Prognoses voor middellange termijn

Panteia heeft recent onderzoek gedaan naar middellangetermijnprognoses voor de binnenvaart in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Topsector Logistiek. Deze prognoses sluiten aan bij de langetermijnverwachting.