Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Goedkoper én Duurzamer: Nieuwe planningstool Synchromodale Cool Port Control Tower

19 december 2014

Leestijd ± 2 minuten

Als neutrale regisseur brengt Wayz verschillende partijen uit de hele logistieke keten bij elkaar. Zo ontstaan er innovatieve en duurzame logistieke oplossingen. Wayz vertaalt die naar de praktijk en zorgt voor de uitvoering ervan. Ruim een jaar geleden richtte Wayz een Synchromodale Cool Port Control Tower in. Met deze planningstool regisseert Wayz synchromodaal vervoer van koelcontainers. Met succes.

Alberdine van Velzen, managing director bij Wayz, geeft toe dat er bij het inrichten van de tower meer kwam kijken dan gedacht. ‘Er zijn veel schakels bij betrokken, zoals de participanten in het project en nieuwe en bestaande klanten. Verder bleek de drempel om samen te werken soms hoger dan voorzien. Het heeft even geduurd voor de participanten het vertrouwen hadden en de distributeurs de kansen begonnen te zien die we met dit initiatief bieden.’

Vertrouwelijke informatie

Wat doet deze planningstool? ‘Met de Synchromodale Coolport Control Tower plannen we achterlandvervoer van containers in over meerdere modaliteiten’, vertelt van Velzen. ‘Op dit moment vindt er veel transport over de weg plaats. Met ons project focussen we ons ook op het water en het spoor. We vervoeren bijvoorbeeld koelcontainers (reefer containers) met groenten en fruit per binnenvaartschip naar het handelscentrum in Barendrecht. Voorheen werd deze route afgelegd per truck. Nu lukt het om 54% van de lading te laten varen. Dat scheelt 6.000 containers over de weg en 18.000 ton CO2 per jaar. Distributeurs maken nu gebruik van elkaars volumes die ze bundelen en efficiënt vervoeren. We hebben nu laten zien dat dit effectief kan. Door tussenkomst van de Control Tower gaan de containers gecombineerd in plaats van per stuk van en naar de Maasvlakte en hoeven de distributeurs hun vertrouwelijke informatie niet met elkaar te delen.’

Voordelen voor de hele keten

De waarde van een centrale regierol ligt vooral in het creëren van efficiency in de vervoersketen waardoor er ook grotere volumes kunnen worden vervoerd. Daar kunnen alle schakels in de keten van profiteren. Een voorwaarde is wel dat betrokken partijen zich bereid moeten verklaren samen kosten te besparen, een deel van de regie af te staan aan de centrale regisseur en informatie te delen die de regie mogelijk maakt. Van Velzen: ‘Varen zelf is goedkoper, maar door de overslag en bijbehorende handling stijgen de kosten. Het maakt daarnaast een groot verschil of de handling plaatsvindt in Rotterdam of op een inland terminal buiten de regio Rotterdam. Door onze centrale regierol beschikken we eerder over belangrijke stuurinformatie waardoor we voordelen kunnen creëren voor heel de keten. We nemen daarom ook rederijen mee in het keten-denken. Zij hanteren verschillende systemen en veiligheidsmarges. Daar houden we rekening mee.’

Voor het optimaliseren van de keten is Wayz ook afhankelijk van het werk van de Douane en het keuringsproces van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De regisseur probeert de activiteiten zo goed mogelijk met deze instanties af te stemmen. ‘We proberen het nu zo te regelen dat het keuren van een container automatisch in ons planningsproces wordt geïntegreerd.’