Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Goederenvervoercorridors

Aanmelden voor

Goederenvervoercorridors

Goederenvervoercorridors

Leestijd ± 1 minuut

Deze actielijn (voorheen ‘Kernnetwerk’), betreft een gemeenschappelijke visie van bedrijfsleven, havenbedrijven en (regionale) overheden op een kernnetwerk van achterlandverbindingen (weg, spoor, buisleidingen en binnenvaart) en multimodale overslagpunten.

Het kernnetwerk dat van belang is voor de internationale bereikbaarheid, is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenspraak met het Topteam Logistiek vastgesteld en opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het netwerk dat van belang is voor de nationale bereikbaarheid, is door het ministerie in een gezamenlijk proces met regio’s en bedrijfsleven ontwikkeld en in 2016 ter advies voorgelegd aan het Topteam Logistiek.

Er is een natuurlijke synergie met de actielijnen van de Topsector Logistiek. Gezamenlijk wordt in de corridors Oost en Zuid-Oost de vertaalslag gemaakt naar concrete projecten of toekomstige ontwikkelingen in de corridors. Daarbij wordt gekeken naar cross-sectorale samenwerkingsverbanden of opschalen van acties naar corridorniveau.

Vier van deze acties vanuit Topsectorverband met een doorvertaling naar Corridors zijn:

  • Innovaties in de logistiek (zowel in onderzoek als implementatie in de breedte van de Topsector)
  • Control Tower Transport (cross chain control centers, 4C): de mogelijkheden voor real time ETA vrachtvervoermonitoring worden onderzocht in de corridors
  • Corridor data cloud (Synchromodaal, NLIP)
  • Modal shift (Lean & Green Off-Road): de mogelijkheden van modal shift-potentie van knooppunten wordt verder onderzocht