Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

FastXS: een efficiënt, slim en robuust toegangssysteem voor vrachtwagens

Aanmelden voor

FastXS: een efficiënt, slim en robuust toegangssysteem voor vrachtwagens

FastXS: een efficiënt, slim en robuust toegangssysteem voor vrachtwagens

19 september 2016

Leestijd ± 2 minuten

Wat is het probleem?

Een berg pasjes in de vrachtwagen voor de verschillende terminals. Instructies in een taal die de chauffeur maar half begrijpt. Onduidelijkheid over toegangsrechten, vergunningen en certificaten van een chauffeur. Verschillende werkwijzen voor containers en conventionele lading. Cabine uit, cabine weer in, wachttijden bij balies. Opnieuw invoeren van informatie op de terminal.

Dit zijn een paar voorbeelden van bestaande inefficiënties rond de toegang tot terminals en bedrijventerreinen voor vrachtwagenchauffeurs. Reden voor Zeeland Connect om een pilot te initiëren, waarbij een bestaand identificatiesysteem voor containervervoer breed toepasbaar wordt gemaakt. Onder andere voor conventionele lading. NLIP en TLN ondersteunen dit initiatief.

Wat gaat er gebeuren?

Zeeland Connect gaat in gesprek met bedrijven uit verschillende sectoren om gezamenlijk in beeld te brengen wat er nodig is om de aanmeldprocedure bij bedrijventerreinen en terminals te vereenvoudigen en efficiënter te maken, zowel aan de kant van de acceptant (bedrijventerrein/ terminal), als aan de kant van de vervoerder. Doel is een gemene deler te vinden tussen de verschillende partijen, en een systematiek te ontwikkelen die voor alle partijen toepasbaar is èn toekomstbestendig. De vorm van de systematiek (nu bijvoorbeeld een kaart gecombineerd met aderpatroon van de vinger) zal bepaald worden door de vereiste functionaliteiten.

Wat levert het op?

Een standaard aanmeldprocedure en de daartoe benodigde middelen, waarmee chauffeurs zich kunnen aanmelden, en de terminals en bedrijventerreinen hen kunnen accepteren en autoriseren.

Deze systematiek kan tevens de digitale communicatie tussen chauffeur en bestaande systemen faciliteren, zoals landelijke registratiesystemen en bedrijfssystemen.

Hiermee neemt de trucktijd op bedrijventerreinen en terminals af, evenals de benodigde administratieve handelingen. Het draagt daarmee ook direct bij aan de veiligheid op de terreinen en vermindering van de fraudegevoeligheid.

Wat is de planning?

In oktober vinden de gesprekken met de bedrijven plaats en vindt de eerste analyse plaats van de te ontwikkelen functionaliteiten. Vervolgens gaat de leverancier de systematiek bouwen. Doel is nog voor het einde van dit jaar de eerste locatie(s) in Zeeland met het FastXS systeem te laten werken. In 2017 zullen dan stap voor stap de andere bedrijven en locaties worden aangesloten.

En daarna?

Wanneer deze pilot succesvol is, is de volgende stap de landelijke uitrol van de systematiek: alle verladers, vervoerders, terminals en bedrijventerreinen met container- èn conventionele lading in Nederland regelen de identificatie en verificatie van chauffeurs volgens dezelfde systematiek. Geen verschillende pasjes en werkwijzen meer. Beschikbaar in de talen van de chauffeurs. Een lonkend perspectief voor alle partijen.