Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Praatprogramma ‘Air cargo Inside’

Aanmelden voor

Praatprogramma ‘Air cargo Inside’

Sinds 1 november 2021 doet de Hogeschool Inholland met het project CDM@airports onderzoek
naar samenwerking, datadeling en duurzaamheid aan landzijde in de luchtvrachtketen. Graag grijpen ze dit evenement aan om te delen wat er binnen dit project in de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. En bepalen ze met deelnemers de volgende stappen: waar kunnen de onderzoeksresultaten verbonden worden met andere projecten in de sector? Welke volgende stappen worden in de tweede helft van 2022 genomen om samenwerking, datadeling en duurzaamheid binnen de keten verder te brengen?

De antwoorden op deze vragen worden besproken aan vier Topic Tafels. Per Topic Tafel presenteert eerst een student kort haar of zijn onderzoeksresultaten over het betreffende ‘Topic’. Vervolgens gaat de Topic
Tafel met elkaar in discussie over de resultaten, bespreekt mogelijke verbindingen met andere projecten en bepaalt de volgende stappen. Het volledige programma ziet er als volgt uit:

Programma ‘Air cargo Inside’

 • 16.00 uur Welkom en opening door de programma manager
 • 16.05 uur Inspiratiesessie Data Driven Smart Communities

Start Topic Tafels:

 • 16.35 uur Uitleg van programma, loop richting Topic Tafel
 • 16.40 uur Ronde 1:
  • Zaal 1: Data Driven Cargo Flow: van transparantie naar planbaarheid met
   Trucking CDM
  • Zaal 2: Sustainability, Airports als ZE-zone in 2026
  • Zaal 3: Collaborative Decision Making, Samenwerking 2.0: noodzakelijk,
   maar een beetje eng
  • Zaal 4: Digital Twin live: leren met data sharing, big data, agile development
   en gaming
 • 17.15 uur Ronde 2: loop richting Topic Tafel
 • 17.20 uur Start Ronde 2
 • 18.00 uur Diner, netwerken & brain picking
 • 18.30 uur Ronde 3: loop richting volgende Topic Tafel
 • 18.35 uur Start Ronde 3
 • 19.15 uur Plenaire feedback op resultaten sessies
 • 19.45 uur Gezamenlijk afsluiting en borrel

Inhoud Topic Tafels

Zaal 1: Data Driven Cargo Flow: van transparantie naar planbaarheid
met TruckingCDM

We zijn druk met verdere digitalisering van de luchtvrachtprocessen via
TruckingCDM. Het import- en exportproces draait in een pilot omgeving, de
RFS-afhandeling en ULD-control draaien live, maar moeten beter. We
presenteren de resultaten en bespreken de volgende stappen.

Zaal 2: Sustainability, Airports als ZE-zone in 2026

Schiphol kondigt aan dat de airport als ZE-emissie zal worden ingericht. Uit het
onderzoek wordt echter duidelijk dat we nog ver afstaan van een duurzame
afhandeling van de luchtvracht. Wat kunnen we samen doen om grootschalige
emissiereductie te realiseren?

Zaal 3: Collaborative Decision Making, samenwerking 2.0

Innovatie door samenwerking, zelfs met concullega’s. Samenwerken is
belangrijk om de efficiency te vergroten en de effectiviteit van de operatie te
verbeteren. Belangrijke voorwaarden voor succes zijn vastgesteld aan de hand
van andere succesvolle samenwerkingsprojecten. Zijn deze ook van toepassing
op de luchtvrachtcommunity?

Zaal 4: Digital Twin live: leren met data sharing, big data, agile
development en gaming

We innoveren in het onderwijs en het praktijkonderzoek met een digitale
tweeling van het IT-platform en de introductie van een businessgame. Data
Sharing, Big Data en Gaming via een digitale leeromgeving. De studenten in het
living lab ervaren al hoe het is om hiermee te werken. Maar hoe zetten we dit
verder effectief in voor innovatie met alle stakeholders en voorbereiding op de
werkomgeving?