Mogen wij u opnemen in ons bestand?
zoeken

Innovatieconferentie Logistiek

Locatie
Spoorwegmuseum, Utrecht / hybride
Tijdstip
12:15
Wanneer
5 april 2022
Kosten
Gratis

Leestijd ± 2 minuten

‘Onderzoeksresultaten in de schijnwerpers’

Op 5 april 2022 organiseren TKI Dinalog, de Topsector Logistiek en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een innovatieconferentie met de titel ‘Onderzoeksresultaten in de schijnwerpers’. De innovatieconferentie richt zich op de onderzoeks- en innovatiegemeenschap van de Topsector Logistiek en heeft als doel om deze community samen te brengen, de resultaten uit zes jaar wetenschappelijk onderzoek naar complexe logistieke vraagstukken een podium te geven en kennis met elkaar te delen.

Vooruitblik op programma en inhoud

De conferentie vormt een samenvattende editie na twee succesvolle conferenties in 2017 en 2020 die respectievelijk in het teken van netwerkvorming en formuleren van de Actieagenda Topsector Logistiek stonden.

Het programma van de innovatieconferentie zal vorm krijgen rond de hoofdthema’s van de Actieagenda Topsector Logistiek: Duurzame Logistiek, Datagedreven Logistiek en Ketenregie. Deelnemers worden via verschillende sessies in contact gebracht met onderzoekers, het bedrijfsleven en beleidsmakers, waarbij volop gelegenheid is voor netwerken en kansen voor synergie en samenwerking kunnen worden verkend. Tijdens verschillende interactieve sessies reflecteren we op de eindresultaten uit de onderzoeksprojecten, de toepassing en impact in de praktijk, de geleerde lessen en mogelijke onderzoekskansen voor de toekomst.

OVER DE TOPSECTOR LOGISTIEK

Binnen de Topsector Logistiek werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan onderzoeksprojecten en toepassingsprojecten. Doel is om vanaf 2022 een internationale toppositie te bereiken in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Dinalog heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten. Dinalog, NWO en TNO zijn gezamenlijk als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband aangegaan om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen.