Mogen wij u opnemen in ons bestand?
zoeken

De ontwikkeling van federatieve data-deelstelsels komt in een versnelling, in Nederland en in Europa. De Europese Commissie neemt steeds meer het initiatief en heeft deze digitale ontwikkeling als speerpunt gekozen. In Nederland is het groeifondsvoorstel DIL (Digitale Infrastructuur Logistiek) toegekend en er worden meerdere andere voorstellen ontwikkeld. Het DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving) project voor de bouw is opgestart.

TNO en de Topsector Logistiek nemen het initiatief om de meest betrokken spelers in Nederland, die bezig zijn met concrete data-deelinitiatieven, uit te nodigen voor een gezamenlijke verkenning. Er is veel activiteit in Nederland. Met de verschillende partijen willen we kijken of het wenselijk is om meer met elkaar samen te werken. Er zijn bijvoorbeeld verschillende ontwikkelingen op Europees gebied die ons allemaal aangaan. Tijdens de bijeenkomst op 13 juli bespreken we in ieder geval de volgende punten graag met de deelnemers:

  • Is het wenselijk deze ontwikkeling te beïnvloeden?
  • Kun je dat beter separaat en/of met een gezamenlijk geluid bereiken?
  • Wat zijn de belangrijkste data-deelinitiatieven?
  • En wat verder ter sprake komt

Hiervoor nodigen we een selecte groep mensen uit voor een besloten bijeenkomst. De groep mensen zal bestaan uit leden van de verschillende data-deelinitiatieven die reeds zijn opgestart. De bijeenkomst duurt van 09:00 tot 12:00 uur. Aansluitend wordt er van 12:00 tot 13:00 lunch geserveerd.

Op de hoogte blijven

Heeft u belangstelling om geïnformeerd te worden over de resultaten, mail dan naar info@topsectorlogistiek.nl met uw gegevens. Wij zorgen dan dat u de resultaten achteraf toegestuurd krijgt.