Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Digitalisering en binnenhavens

Aanmelden voor

Digitalisering en binnenhavens

Digitalisering en binnenhavens

30 oktober 2020

Leestijd ± 1 minuut

Het programma ‘digitalisering en binnenhavens’ is gericht op het toekomstbestendig maken van de binnenhavens ter versterking van de internationale concurrentiepositie in het algemeen en ter verbetering van de achterlandverbindingen in het bijzonder. Het Expertise – en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) heeft in opdracht van Nederlandse Vereniging Binnenhavens (NVB) en Topsector Logistiek een programma ontworpen om geïdentificeerde knelpunten voor binnenhavens weg te nemen.

Resultaten

De resultaten van het programma zijn zeer waardevol. Op basis van de input van de werkgroep, interviews met deskundigen en desk research is een set richtlijnen geformuleerd. Deze richtlijnen zijn van toepassing op zowel de kleinere als de grootste Nederlandse binnenhavens. 

Deze richtlijnen bieden een gemeenschappelijk kader voor het maken van keuzes ten aanzien van de digitale infrastructuur. Dit kader moet helpen om afwegingen te maken bij vraagstukken rond digitalisering en de publieke waarden zoals duurzaamheid, efficiëntie en transparantie. De richtlijnen dragen daarmee bij aan de harmonisatie en uniformering van de wijze waarop er in havens wordt omgegaan met het verzamelen, gebruiken en delen van data.

Handleiding

Naast de meer algemene principes in deze richtlijnen, is door het EICB een meer praktische handleiding opgesteld. Deze handleiding is vooral bedoeld voor binnenhavens die nog aan de beginfase staan van digitalisering en biedt havenbeheerders een beoordelingskader bij het zoeken naar digitale oplossingen.

Meer weten?

Lees hier de: