Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Derde Call for Proposals Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek NU OPEN!

Aanmelden voor

Derde Call for Proposals Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek NU OPEN!

Derde Call for Proposals Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek NU OPEN!

In de subsidieregeling voor de periode 2022-2026 financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van onderzoek door de Topsector Logistiek. Een van de thema’s is onderzoek dat bijdraagt aan emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van schone en emissieloze bouwlogistiek als onderdeel van de nationale aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

25 januari 2024

Leestijd ± 2 minuten

Inleiding

Met een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2022-2026, financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van onderzoek dat bijdraagt aan:

Deel A:  de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig. Dit deel van de regeling is momenteel gesloten.

Deel B: de emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

TKI Logistiek (Dinalog) schrijft hiervoor uitvragen uit voor onderzoeksvoorstellen. Dit zijn open uitvragen, in een of twee jaarlijkse rondes. De onderzoeksuitvragen worden gepubliceerd in daarvoor geëigende kanalen, zoals hier op de TKI Dinalog website (www.dinalog.nl) en via diverse mediakanalen. Na publicatie worden consortia bestaande uit kennisinstellingen en private en eventueel ook publieke partijen uitgenodigd om hierop gericht voorstellen in te dienen binnen de voorwaarden en richtlijnen van de subsidieregeling en deze handreiking.

Call 3 – 2024: Deel B

Met deze derde call schrijft TKI Dinalog een uitvraag uit voor onderzoeksvoorstellen specifiek op deel B. Dit innovatieprogramma is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Emissieloos Bouwen dat deel uitmaakt van de overkoepelende routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Het streven van SEB is om in 2030 60% stikstofreductie (NOx), 75% gezondheidswinst en 0,4 Mton CO2-reductie te realiseren in de bouwsector.

Klik hier voor verdere inhoudelijke oriëntatie op het kennis- en innovatieprogramma Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek binnen de Topsector Logistiek.

Onderzoek naar onder meer verduurzaming van de bouwlogistiek en de rol van digitalisering, de logistieke impact van duurzame materialen en modulaire bouwconcepten, multimodale organisatie van bouwstromen en ketenregiefuncties in de bouwlogistiek, staan centraal in deze derde uitvraag voor onderzoek onder deel B.