Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Datagebruik binnen de elektrificatie van logistiek

Veel logistieke ondernemers maken of overwegen de overstap naar elektrische bestelwagens en trucks. FIER Sustainable Mobility deed in samenwerking met Panteia en in opdracht van Topsector Logistiek een verkennend onderzoek naar de drempels voor deze overstap.

09 maart 2023

Leestijd ± 2 minuten

Efficiënte data uitwisseling als de sleutel voor het elektrificeren van bestelwagen en trucks

Veel logistieke ondernemers zijn de overstap aan het maken naar elektrische bestelwagens en trucks, of overwegen deze te maken. Het efficiënt inzetten en opladen van deze voertuigen, in de vaak sterk geautomatiseerde logistiek processen, is een belangrijke voorwaarde voor verdere opschaling. Het slim gebruik maken van data van ritplanning, energiemanagement systemen, voertuigen en laadplein backoffice, spelen hierin een sleutelrol.

Onderzoek onder logistieke koplopers naar belangrijkste uitdagingen

FIER Sustainable Mobility heeft in samenwerking met Panteia en in opdracht van Topsector Logistiek een verkennend onderzoek uitgevoerd naar waar een aantal logistieke koplopers op dit moment tegenaan loopt met het inbedden van elektrische voertuigen en laadpleinen in hun logistieke processen. Daarnaast zijn technologieaanbieders en andere stakeholders geconsulteerd voor een verdere verdieping op de belangrijkste uitdagingen die belangrijk zijn voor de logistieke sector.

Optimalisatie ritplanning en data uitwisseling

Het onderzoek is ingegaan op hoe logistieke partijen hun ritplanning kunnen optimaliseren rekening houdend met het opladen van de voertuigen, maar gaat ook op hoe data uitwisseling kan bijdragen om de benodigde netaansluiting te minimaliseren. Ook komen een aantal praktische uitdagingen aan bod die de logistiek manager helpen om processen efficiënt in te richten. Een voorbeeld hiervan is het financieel afwikkelen van laadtransacties zonder gebruik van laadpassen.


Fundamentele kennis ontbreekt bij logistiek manager

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal interessante conclusies en komt tot aanbevelingen voor beleidsmakers en kennisinstellingen. Laadpleinen geven de logistiek manager veel nieuwe thema’s om mee om te gaan, fundamentele kennis ontbreekt in enkele gevallen bij de logistiek manager. Ook voor toeleveranciers zijn er nieuwe thema’s, zij missen essentiële kennis over de logistieke sector om maatwerk te leveren. Het slim laden ecosysteem is nog onvolwassen. Er is sterke afhankelijkheid tussen de verschillende deelsystemen (voertuig, lader, EMS, etc.) om functionaliteiten goed te laten werken. Niet voor alle communicatie tussen de deelsystemen die het ecosysteem vormen zijn gestandaardiseerde methodes ontwikkeld. De conclusies geven aanleiding tot aanbevelingen voor logistiek managers en beleidsmakers. Deze aanbevelingen zijn terug te lezen in het rapport.