Cross Chain Control Centers

Cross Chain Control Centers (4C) zijn regiecentra waarin de modernste technologie, geavanceerde softwareconcepten en supply chain professionals samenkomen. In een Cross Chain Control Center worden informatiestromen slim gekoppeld aan goederenstromen. Door gegevens tussen verschillende logistieke ketens uit te wisselen, kan binnen 4C transport ketenoverstijgend worden georganiseerd.

Door grotere volumes zijn er bijvoorbeeld meer mogelijkheden om spoor en binnenvaart te benutten als alternatief voor wegvervoer. Ook kunnen we de beladingsgraad van voer- en vaartuigen verhogen. Dat leidt niet alleen tot kostenbesparing, maar ook tot een betere bereikbaarheid in steden en een duurzamere afwikkeling van goederenstromen.

De realisatie van 4C’s zorgt voor een beter overzicht, betere afstemming en bundeling van activiteiten, besparing in supply chain kosten door het combineren van lading, lagere druk op het milieu, het creëren van meer werkgelegenheid en nieuwe kennis die ook toegepast kan worden in andere supply chains.

4C is de volgende, revolutionaire stap in supply chain management. Het belang van 4C is om besluitvorming en besturing van zeer complexe Europese en/of wereldwijde ketens over meerdere organisaties/bedrijfstakken heen gezamenlijk te coördineren en te regisseren.

Een 4C kan gerealiseerd worden binnen een sector, maar ook tussen de sectoren. De kern is dat respectievelijk supply chains genoeg overeenkomsten vertonen en synergie mogelijkheden bevatten om gezamenlijke ketenregie in 4C mogelijk te maken.

Nieuws Cross Chain Control Centers