Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Corridorstudies Kernnet Logistiek

Aanmelden voor

Corridorstudies Kernnet Logistiek

Corridorstudies Kernnet Logistiek

11 juli 2013

Leestijd ± 1 minuut

De Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft in de MIRT-overleggen met de regio’s Oost-Nederland en Brabant gesproken over onderzoeken per goederencorridor. Het ministerie van IenM gaat in twee MIRT-onderzoeken de kansen en belemmeringen voor het goederenvervoer in kaart brengen:

  • op de corridor Rotterdam – Arnhem/Nijmegen – Duitsland;
  • op de corridor Rotterdam – Brabant – Noord-Limburg – Duitsland.

Alle modaliteiten (spoor, vaarwegen en wegen) en multimodale knooppunten worden meegenomen. IenM wil de corridorstudies uitvoeren samen met regionale overheden, bedrijven en logistieke spelers op de corridors. De studies sluiten aan bij diverse initiatieven uit de regio’s. Doel is: lopende activiteiten bij elkaar brengen en versterken, witte vlekken opsporen, een gezamenlijke agenda bepalen en concrete maatregelen voorstellen.
De corridorstudies zijn een uitwerking van het Kernnet Logistiek dat in het Strategisch Platform Logistiek is besproken.