Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Connekt verruimt mogelijkheden juridische ondersteuning voor de Europese aanbesteding ‘Concessie Binnenvaart Modal Shift’

Aanmelden voor

Connekt verruimt mogelijkheden juridische ondersteuning voor de Europese aanbesteding ‘Concessie Binnenvaart Modal Shift’

Op 9 september 2022 is een Europese aanbesteding gepubliceerd op TenderNed. Deze is
erop gericht het binnenvaart aanbod structureel te vergroten en blijvend in stand te
houden: bestaande lijndiensten die de capaciteit en frequentie opvoeren, of nieuwe
lijndiensten die met een basisbezetting kunnen starten en dan uitgroeien.

Driejarige binnenvaart concessie

De aanbesteding leidt tot een aantal partijen die een driejarige concessie krijgen waarbij de
onrendabele top – als gevolg van het voorlopen van het aanbod op de vraag – financieel
gecompenseerd wordt. Deze opdracht is bedoeld voor binnenvaart terminals en/of
binnenvaart vervoerders/barge operators en voor consortia waar alle partijen zich inzetten
voor het resultaat.

Waarde van de opdracht

De waarde van de opdracht is maximaal € 500.000 inclusief BTW per concessie. Het betreft:

  • Perceel I: Traject Haven van Rotterdam – Nijmegen (twee concessies te vergeven),
  • Perceel II: Traject Moerdijk – Haven van Rotterdam – Utrecht Perceel (één concessie te vergeven), en
  • Perceel III: Traject Haven van Rotterdam – Maastricht (perceel 3, twee concessies te vergeven).

Men kan voor één of meerdere percelen een separate inschrijving verrichten.

Kosteloos juridisch voucher

Belangrijk is te realiseren dat een Europese aanbesteding niet voor iedere marktpartij
‘gesneden koek’ is. Daarom wordt aanbevolen hulp in te roepen van personen of partijen
met kennis van aanbestedingen. Zo kan voorkomen worden dat er onbedoeld een
inschrijving wordt gedaan, die niet voldoet aan de (formele) vereisten en door de
beoordelaars terzijde moet worden gelegd.

Additioneel stelt Connekt daarom voor deze Europese aanbesteding kosteloos een juridisch
voucher beschikbaar. Dit juridisch voucher geeft recht op ondersteuning van een door
Connekt aangewezen en betaalde juridische expert. Hier wordt nadrukkelijk geen
inhoudelijke beoordeling gedaan, maar wordt bekeken of aan alle vormvereisten is voldaan.

Om geïnteresseerde partijen zoveel mogelijk in staat te stellen een juridische check te laten
uitvoeren op alle vormvereisten, en daarmee een succesvolle inschrijving te kunnen
verrichten, is de deadline voor het aanvragen van de juridisch voucher verruimt van 23
september naar 14 oktober 2022, ofwel twee weken voor de sluiting van de termijn voor het
indienen van de inschrijvingen.

Bent u vanuit een binnenvaart terminal, binnenvaart vervoerder/barge operator of een
consortium geïnteresseerd en wilt u voor uw inschrijving gebruik maken van de geboden
ondersteuning via de juridisch voucher, schrijf dan in via TenderNed.