Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Terugblik congres – Ketenregie

Aanmelden voor

Terugblik congres – Ketenregie

Terugblik congres – Ketenregie

Leestijd ± 7 minuten

Logistieke ketens (supply chains) – Multimodale transportcorridors en knooppunten – Steden

Interactieve talkshow ketenregie

Omschrijving
Tijdens deze live talkshow bespreekt Joost Hoebink spraakmakende inzichten en oplossingen op het gebied van ketenregie, zowel vanuit de wetenschap als de praktijk. Verder wordt gesproken over platformlogistiek. En de meerwaarde van ketenoverstijgend samenwerken om duurzame logistiek mogelijk te maken.

Bekijk video

Spreker(s)

 • Astrid Buijssen (Shell)
 • Iris Vis (Universiteit Groningen)
 • Daan Meboer (Uturn)

Ketenregie in de luchtvracht via TruckingCDM

Omschrijving
In deze sessie worden de onderzoeksresultaten naar een Cross Chain Control Center voor de luchtvracht industrie gepresenteerd. Een zestal deelonderzoeken (1x airline; 3x afhandelaar en 1x freight forwarder en 1x verdienmodel voor de platform economie) moeten gaan leiden tot een ‘community-driven control chain solution’. De resultaten van het onderzoek in combinatie met directe iteratieve bouw van het IT-platform leiden tot innovatieve logistieke oplossingen voor de luchtvracht community op Schiphol en overige luchthavens.

Downloads

Bekijk video

Spreker(s)

 • Giovanni Douven (Hogeschool Inholland)
 • Raoul Paul (Cargohub)

Digitale serious game Bouwlogistiek@Work

Omschrijving
Het optimaliseren van logistieke processen wordt steeds belangrijker in de bouw. Ketenpartijen zien vaker de voordelen van onderlinge afstemming en samenwerking. De serious game Bouwlogistiek@Work laat deelnemers ervaren wat de effecten van innovaties in de bouwlogistieke keten zijn. TNO heeft in samenwerking met Bouwend Nederland, TLN, Hibin, Dura Vermeer, Volker Wessels, Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam een serious game ontwikkeld, waarin de bouwlogistiek voor een binnenstedelijke bouwplaats wordt gesimuleerd. Tijdens de sessie wordt een korte demo van Bouwlogistiek@Work gespeeld. Ontdek zelf hoe deze serious game in de praktijk kan worden toegepast door marktpartijen, de (lokale) overheid en onderwijsinstellingen.

Downloads

Bekijk video

Spreker(s)

 • Meike Hopman (TNO)
 • Bouwe van der Tuuk (Dura Vermeer)

Klaar voor multi-echelon voorraadoptimalisatie?

Omschrijving
Menigmaal stelt een logistiek professional nog niet toe te zijn aan ‘multi-echelon’. Maar als je zowel voorraden van ingangsmaterialen als eindproducten hebt, dan bén je ‘multi-echelon’. Het bepalen van de optimale verdeling van voorraadkapitaal in realistische waardenetwerken is wiskundig complex. Daardoor was het lang onmogelijk om dit vraagstuk op te lossen. Maar na 30 jaar onderzoek en 20 jaar testen van modellen is er voor de meeste praktische situaties een bevredigend resultaat: we kunnen verklaren waarom een supply chain de prestatie levert die gemeten wordt en we kunnen richting voor verbetering aangeven.

Deze masterclass maakt concreet hoe multi-echelon denken kan worden geïmplementeerd in supply chains. De toepassing van multi-echelon voorraadtheorie begon in de fast-moving consumer goods (Unilever en P&G), daarna in high volume electronics en nu al ruim 10 jaar high-tech. Het gaat weliswaar langzaam doordat mensen hun vaste waarden, zoals material requirements planning (MRP), moeten loslaten. Maar het is steeds meer bewezen en we gaan richting softwareoplossingen die kunnen worden gekoppeld aan ERP-systemen.

Downloads

Bekijk video

Spreker(s)

 • Ton de Kok (Eindhoven University of Technology, Industrial Engineering)
 • Rik Kusters (ChainStock)

Hoe logistiek de zorg beter kan maken

Omschrijving
De zorgsector staat voor een grote uitdaging: mensen blijven langer thuis wonen, het aantal (mantel)zorgers neemt af en de zorgkosten nemen toe. Logistieke stromen en zorg- & welzijnsactiviteiten raken steeds meer gefragmenteerd, met als gevolg meer en kleinere leveringen bij de mensen thuis. Dit heeft een effect op de leefbaarheid van steden. Met logistiek kan de zorg buiten de muren van zorginstellingen (extramuraal) effectief, efficiënt en cliëntgericht ingevuld worden, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.

Tijdens de sessie gaat Jessica van Rijn (TNO) in op de recent opgestelde visie op extramurale zorg in 2030. Wencke Eijkelkamp (manager innovatie bij Carinova) vertelt over de praktijkproef Buur & Zo in Deventer waarin geëxperimenteerd is met de inzet van een buurtconciërge om logistiek en welzijn te koppelen. Marcel Plomp (innovatie adviseur bij Vegro) gaat in op de visie en de vervolgplannen die er liggen. Geïnteresseerd geraakt? Aansluiten bij het consortium dat de visie heeft opgesteld? Meld je dan aan en doe mee! Dan maken we samen met jou de zorg(logistiek) beter.

Downloads

Bekijk video

Spreker(s)

 • Jessica van Rijn (TNO)
 • Wencke Eijkelkamp (Carinova)
 • Marcel Plomp (Vegro)

Is Corona het vliegwiel voor thuisbezorgservices?

Omschrijving
Afgelopen maart is Europa hard geconfronteerd met de gevolgen van de wereldwijde corona pandemie. Lokale ondernemers zagen als gevolg van deze maatregelen forse reducties in omzet, terwijl kwetsbare groepen mensen niet het huis uit konden of wilden voor hun boodschappen. In navolging van het landelijk maatregelenpakket, heeft TNO een aantal projecten opgezet om haar kennis en innovatiekracht aan te wenden om de effecten van de coronacrisis aan te pakken. In samenwerking met lokale praktijkcases en met een aantal landelijke partners heeft TNO kennis ontwikkeld over verschillende logistieke samenwerkingsmodellen om thuisbelevering mogelijk te maken in korte tijd, maar ook over de voorwaarden die nodig zijn om dergelijke modellen te kunnen laten bestaan in de 1,5 meter economie. In samenwerking met onder meer de Provincie Overijssel, Breda University of Applied Sciences, Rijksuniversiteit Groningen, evofenedex en Stichting Platform de Nieuwe Winkelstraat is de kennis van TNO aangevuld met andere initiatieven en zo breed mogelijk beschikbaar gesteld om Gemeentes, Provincies, winkeliers(verenigingen) en logistieke partijen te helpen om vergelijkbare concepten in te zetten op andere locaties. In deze sessie wordt ingegaan hoe je binnen een middelgrote gemeente zelf een thuisleverconcept organiseert.

Bekijk video

Spreker(s)

 • Derk van Elten (Since89)
 • IJsbrand Kaper (TNO)

CHANGE GEAR! Learning Communities als innovatieversnellers in de logistiek

Omschrijving
Veel logistieke beroepen veranderen onder invloed van nieuwe technologieën zoals robotisering en automatisering. En ook onder invloed van forse wijzigingen in de werking van de arbeidsmarkt (flexibilisering, hoge frequentie van baanwisseling, nieuwe leer-werkarrangementen). Om goed in te kunnen springen op deze veranderingen, heeft de sector meer behoefte aan een flexibele mindset van bedrijven en medewerkers en meer wendbare manieren van werken. Te vaak blijft de innovatiekracht vanuit de werkvloer nog onbenut en vinden vruchtbare innovatieve ideeën geen voedingsbodem. De vraag hoe je dat op een goede manier organiseert raakt de kern van deze masterclass.

Bekijk video

Spreker(s)

 • Menno Vos (Hogeschool Windesheim)
 • Kars Mennens (Maastricht University)
 • Rob Jansen (Chain Logistics)

Compose: supply chain samenwerking als kans voor je KPI’s

Omschrijving
Supply chain samenwerking tussen bedrijven biedt kansen om klantwaarde te verhogen, kosten te reduceren, duurzame logistiek te bedrijven blijkt ook een duidelijke incentive voor innovatie. Ook weten we dat samenwerking niet eenvoudig is. Het vinden van een juiste samenwerkingspartner is hierin een belangrijke stap. Hier is onderzoek naar gedaan en een matchingsplatform voor ontwikkeld. Afgelopen jaren is in het project Compose met ondersteuning van NWO/ TKI door Tilburg University samen met evofenedex onderzoek verricht naar de drempels die er zijn voor samenwerking en hoe deze te overbruggen. Ruim 50 afstudeerders zijn bij de achterban van evofenedex afgestudeerd bij 4 verschillende onderzoeksdisciplines: sociale psychologie, rechten, operations research en supply chain management. Op basis van het gedefinieerde stappenplan voor samenwerking is een boekwerk samengesteld. Naast het delen van onze praktijklessen willen we dit boekwerk graag virtueel willen overhandigen tijdens het evenement.

Bekijk video

Spreker(s)

 • Nanne Schriek (Evofenedex)
 • Goos Kant (Tilburg University)

Ketensamenwerking in de Finished Vehicle industrie: Hoe blockchain kan bijdragen aan waarde creatie

Omschrijving
Samenwerken in de logistieke keten kan leiden tot significante waarde creatie voor de deelnemende partijen. In de praktijk is samenwerking echter moeilijk, niet alleen door het vaak verouderde IT landschap, maar ook door culturele verschillen. In deze presentatie vertelt CEO Jon Kuiper hoe Vinturas ketenpartners vandaag al in staat stelt veilig en effectief via blockchain data te delen. Jon zal ook vertellen hoe de operationele toepassingen van het Vinturas platform in de toekomst mogelijkheden bieden tot waarde creatie, kostenreductie en verhoogde duurzaamheid. Vanuit het SMiLES project vertelt juridisch onderzoeker Iris Staalman van de Rijksuniversiteit Groningen over de aansprakelijkheidsgevolgen van logistieke deelplatformen zoals freight exchange platforms. Ook gaat zij in op de Digital Single Market en hoe dit Europese initiatief data-delen in de logistieke sector tracht te moderniseren.

Bekijk video

Spreker(s)

 • Jon Kuiper (Vinturas)
 • Iris Staalman (Rijksuniversiteit Groningen)

Legobakken: systeembenadering van wachtrijen bij afhandeling containerbinnenvaart

Omschrijving
Wachtrijen bij de afhandeling van containerbinnenvaart zijn een bekend fenomeen. In de haven van Rotterdam wordt door iedereen hard gewerkt aan verbeteringen om wachtrijen te voorkomen. Een al langer bestaand idee is om met speciale duwbakken (“legobakken”) te gaan werken: een ontkoppelpunt bij de terminal zodat de schipper kan doorvaren. In het afgelopen jaar is onderzocht wat het zou betekenen om met legobakken te gaan werken, of dat grote voordelen zou opleveren. En wat de voorwaarden zijn om legobakken in het binnenvaartsysteem te laten werken, ook in het achterland. Tijdens die verkenning kwam het inzicht dat theorie en praktijk uit de regeltechniek, Operations Research en de TPS-aanpak (“Lean”) ook veel bij kunnen dragen aan het begrijpen van wat er gebeurt: en vooral: waar moet je op sturen? Door historische datasets te analyseren, is aangetoond dat er voldoende regelruimte in het systeem zit. In deze sessie word je door deze verkenning heengeleid en krijg je daarnaast de eerste ideeën gepresenteerd van een praktijkproef.

Downloads

Bekijk video

Spreker(s)

 • Ard-Jan Cieremans (Ab Ovo)
 • Herman Wagter (Connekt)