Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Terugblik congres – Duurzame logistiek

Aanmelden voor

Terugblik congres – Duurzame logistiek

Terugblik congres – Duurzame logistiek

Leestijd ± 9 minuten

Terugblik programma – Logistieke ketens (supply chains) – Multimodale transportcorridors en knooppunten

Interactieve talkshow duurzame logistiek

Omschrijving

Tijdens deze live talkshow bespreekt Joost Hoebink spraakmakende inzichten en oplossingen op het gebied van duurzame logistiek, zowel vanuit de wetenschap als de praktijk. Tafelgasten zijn: Roy van Verseveld (Vos Transport) , Harry Werkman (Heineken) en Rob Zuidwijk (Rotterdam School of Management).

Bekijk video

Spreker(s)

 • Rob Zuidwijk (Rotterdam School of Management)
 • Roy van Verseveld (Vos Transport)
 • Harry Werkman (Heineken)

Sharehouse- unieke leer- en innovatieomgeving voor de logistiek; inclusief digitale rondleiding

Omschrijving
In deze sessie krijg je een digitale rondleiding in het Living Lab. Drie Sharehouse partners laten uit verschillende invalshoeken zien wat Sharehouse zo uniek, innovatief en krachtig maakt. Mens en technologie optimaal laten samenwerken vereist een nieuwe manier van denken, sociale innovatie, vernieuwend onderwijs en samenwerking tussen bedrijfsleven, beleidsmakers, onderwijs en onderzoek. Binnen het Warehousing Living Lab SHAREHOUSE pakken we deze uitdagingen aan. SHAREHOUSE is een door NWO en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu gefinancierd Living Lab met 24 partners waaronder onderwijsinstelling STC, Erasmus Universiteit, TU Eindhoven, Vanderlande Industries en de Gemeente Rotterdam. Deze wordt door TNO gecoördineerd. Het testlab bevindt zich in de haven van Rotterdam bij STC. Daar gaat het consortium onderzoek doen naar de ontwikkeling en implementatie van nieuwe warehouse technieken. Er wordt een real-size warehouseomgeving gebouwd met een social-human-technology lab, een demonstratie- en oefenruimte voor studenten, bedrijven en medewerkers en een inspiratie-ontmoetingsplek. Daaromheen worden thematische en regionale learning communities opgericht en er wordt een online leerplatform ontwikkeld. De verwachting is dat vanaf collegejaar 2020-2021 studenten in het testlab aan de slag kunnen. “Het wordt een geweldige leer- en innovatieomgeving, uniek in Europa”, aldus TNO’er en SHAREHOUSE-coördinator Paul Preenen.

Bekijk video

Spreker(s)

 • Marloeke Werst (Sharehouse/21CC Education)
 • Paul Preenen (Sharehouse | TNO)
 • Cantor Versluis (Sharehouse/STC Group)

Stadslogistiek: wat weten we en wat kan ik doen?

Omschrijving

Zero-emissiezones, elektrische voertuigen, hubs, ruimte voor logistiek in de stad, venstertijden, thuisbezorging en steeds meer bestelbussen – slechts een selectie van wat er op logistiek gebied speelt in en rond steden. De grote vraag is op welke manier de logistiek zo georganiseerd kan worden dat de uitstoot zo laag mogelijk is, zo min mogelijk mensen er iets van merken, maar tegelijkertijd wel alles op tijd bezorgd en afgehaald wordt. Helemaal niet gek dat dit lastig is op plaatsen waar het al barst van de activiteiten: in steden dus.

In deze sessie is ingegaan op ontwikkelingen in de stedelijke logistiek met enkele korte pitches vanuit de volgende projecten:
• Wat gebeurt er eigenlijk logistiek in de stad? Wat weten we nu over de verschillende stedelijke logistieke segmenten en hun omvang?
• Welke mogelijkheden zijn er om zonder emissies te bevoorraden; hoe staat het met de zero-emissie voertuigen en welke stadslogistieke diensten worden er ontwikkeld en aangeboden? Denk aan stadslogistieke hubs, overslagpunten of juist niet.
• Thuisleveringen, hoe kunnen nieuwe vormen van local-for-local platformen en beleveringen voorzien in behoeften van ontvangers?

Bekijk video

Spreker(s)

 • Janneke de Vries (TNO)
 • Bram Kin (TNO)
 • Hans Quak (TNO)

De Super EcoCombi: kansen voor inzet vrachtwagencombinatie van 32 meter

Omschrijving
Super EcoCombi: de kansen die het kunnen koppelen van twee standaard opleggers achter 1 trekker geeft. Welke lading leent zich hiervoor, welke corridors, en welke nieuwe organisatievormen? Hoeveel levert het op aan CO2-uitstootbesparing en kostenbesparing?

De Super EcoCombi (SEC) is een vrachtwagencombinatie van 32 meter waarbij 2 standaard trailers van 13,6 meter door een trekker worden vervoerd. Deze combinatie rijdt in Nederland nu nog niet op de weg. In 2021 zal de eerste test gedaan worden. De maximale lengte van een vrachtwagen in Nederland is nu 25,25 meter. De inzet van een SEC ia aantrekkelijk voor dienstverleners omdat 2 standaard trailers gekoppeld vervoerd kunnen worden en dit is de meest gebruikte aanhanger in Nederland. Buck Consultants International heeft samen met CE Delft de kansen, mogelijkheden en barrières voor inzet van de SEC in Nederland t/m 2030 in kaart gebracht. Hierbij is ook onderzocht in hoeverre er in Nederland 27% besparing op CO2-emissies kan worden gehaald, zoals blijkt uit onderzoek in Scandinavië. In deze Masterclass geven we alle ins en outs van inzet van een SEC in Nederland, met oog voor bedrijfseconomie, duurzaamheid, inzet chauffeurs en effecten op de verkeersveiligheid en -infrastructuur.

Bekijk video

Spreker(s)

 • Kees Verweij (Buck Consultants International)
 • Arno Schroten (CE Delft)

Transitie naar elektrisch vrachtvervoer: feiten en fabels over betaalbaarheid

Omschrijving
Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn belangrijk voor de gewenste transitie van dieselvrachtwagens (vrachtvoertuigen boven 3,5 ton) naar batterij elektrische vrachtwagens. In deze sessie gaan we in op de betaalbaarheid van een batterij elektrische vrachtwagen ten opzichte van de huidige diesel uitvoering. Daarbij kijken we niet alleen naar de aanschafprijs van het voertuig, maar naar het totale kostenplaatje (TCO) inclusief laadinfra. Dit alles over de volledige levensduur op basis van de huidige stand van de techniek. Hoe groot is het verschil in kosten per km of per uur? Wat is de invloed van wijzigende kosten voor laadinfra of dalende aanschafprijzen van elektrische vrachtwagens bijvoorbeeld als gevolg van lagere batterijprijzen? Is met subsidies een omslagpunt te bereiken en is dat reëel? Wat is de invloed van extra belastingen op het rijden met dieselvoertuigen? Aan de hand van een aantal scenario’s brengt Panteia, met het in opdracht van de Topsector Logistiek ontwikkelde rekenmodel ‘TCO-Vracht’, het huidige kostprijsverschil in beeld tussen batterij elektrische en dieselvrachtwagens.

Bekijk video

Spreker(s)

 • Manfred Kindt (Panteia)
 • Aad van den Engel (Panteia)

E-commerce en Bewust Bezorgd: de systematische aanpak van logistieke verduurzaming

Omschrijving
De e-commercesector loopt voorop in het verduurzamen van de logistieke keten. Samen met de Topsector Logistiek heeft belangenvereniging Thuiswinkel.org gepionierd in het opzetten van een methode om van warehouse tot afleveradres de CO2-uitstoot van een pakket te analyseren. Meten is weten en leidt tot verbeteren. De methode Bewust Bezorgd maakt het mogelijk om de consument te laten kiezen voor de meest duurzame afleveroptie voor zijn pakket. En het laat zien hoe een webwinkel het best kan verbeteren: wat levert het op om kleiner te verpakken of te gaan werken met elektrisch vervoer in een bepaald postcodegebied? Hoeveel meer kan er nog in een vrachtwagen? Wat zijn de effecten van afhaalpunten, als je ook het gedrag van de consument meeneemt? Wat gaat afleveren vanuit de winkel betekenen bij omnichannel kanalen? Al die kennis bij elkaar opgeteld, maakt dat de e-commercesector weet wat er nodig is om de doelstelling om in 2025 50% CO2-uitstoot te reduceren, te behalen. In deze sessie wordt een overzicht gegeven van de aanpak en de resultaten.

Bekijk video

Spreker(s)

 • Margreeth Pape (Thuiswinkel.org)
 • Frans Falize (Wehkamp)

Logistieke kennis essentieel voor een circulair business model

Omschrijving
De transitie naar circulaire waardeketens is volop gaande. De logistiek speelt hier een belangrijke rol in. Dat betekent een verschuiving van logistiek als leverancier naar logistiek als samenwerkingspartner. De logistieke sector kan verschillende rollen pakken in de transitie naar de circulaire economie. Maar betekent dat dan precies voor de sector? We maken dit aan de hand van enkele voorbeelden heel concreet. Onder meer de transitie van Vanderlande wordt belicht. Welke oplossingen bieden zij nu aan en wat betekent dat voor hun logistieke processen? Ook een casus in de afvallogistiek komt aan de orde. Hoe zorg je ervoor dat afvalstromen op een bruikbare manier retour komen? Een inspirerende sessie hoe de sector zich kan voorbereiden op circulair.

Bekijk video

Spreker(s)

 • Bas van Bree (TKI Dinalog)
 • Gijs Derks (Renewi)
 • Esther Kersten (Vanderlande )

De servicemonteur slim en schoon de stad in

Omschrijving
Servicemonteurs rijden af en aan. Een kwart van de bestelauto’s is bestemd voor installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Hoe bereik je als monteur, hovenier, thuiszorgmedewerker, installateur of andere serviceverlenende partij je klant in de stad? Het blijkt een steeds grotere uitdaging door ruimtegebrek, congestie, parkeerkosten en de gemeentelijke plannen voor emissievrije zones in 2025. Klimaatdoelstellingen komen steeds prominenter op de agenda’s van gemeenten en bedrijven te staan. In het Gas op elektrisch project (2019-2021) ontwikkelen 20 bedrijven samen met de Hogescholen van Amsterdam en Arnhem/Nijmegen gezamenlijk multidisciplinair kennis over de inzet van zero-emissie (ZE) vervoer in servicelogistiek. Welke logistieke concepten maken de inzet van ZE vervoer mogelijk? Wat zijn de financiële gevolgen? En hoe reageren medewerkers op een andere transportwijzen? In deze masterclass worden de kansen en uitdagingen gepresenteerd aan de hand van de casus van Heijmans/Brinck. Ervaringen van een praktijkproef in Amsterdam worden afgewisseld met analyses van onderzoekers.

Bekijk video

Spreker(s)

 • Stefan Daamen (Heijmans)
 • Tirza Englebert (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Martin Smit (Hogeschool van Amsterdam)

e-Joint Corridor: digitale transformatie in multimodale goederenvervoercorridors

Omschrijving
Door samenwerking tussen verladers en vervoerders zijn verschillende multimodale goederenvervoercorridors (joint corridors) via de binnenvaart, het spoor en de weg ontwikkeld. Aansluiting door grote bedrijven, maar juist ook midden- en kleinbedrijven, is van belang zodat de joint corridors de komende jaren succesvol opschalen en groeien met meer vrachtvolume. Deze belangrijke groei is van economisch en maatschappelijk belang en alleen mogelijk met een efficiënte vrachtverwerking. Dat vraagt om digitale transformatie van de vrachtboeking, vrachtverwerking en vrachtmonitoring.

Binnen drie joint corridors met internationale zeevracht en spoorvracht hebben afstudeerstudenten van de Breda University of Applied Science (Off-RoadRunners) bij bedrijven de fysieke en administratieve verwerkingsprocessen geanalyseerd en digitale knelpunten en verspillingen blootgelegd. Daarbij zijn de nieuwste inzichten op het gebied van blockchain, datalogistiek en de digitale lopende band toegepast. De Off-RoadRunners en Paul Bessems (LCB/Weconomics) delen in deze sessie hun onderzoeksresultaten en laten jou de efficiency- en groeimogelijkheden ontdekken van digitale transformatie op multimodale goederenvervoercorridors.

Bekijk video

Spreker(s)

 • Julie Pauwels (Logistics Community Brabant)
 • Paul Bessems (Weconomics Foundation)
 • Joost de Ruiter (Logistics Community Brabant)

Klimaatakkoord: wat wordt onze target voor 2030, en hoe kunnen we dat doel halen?

Omschrijving
Het Klimaatakkoord geeft de logistieke sector als doelstelling voor 2030: een stevige reductie van de CO2-uitstoot. De logistieke sector bestaat uit een grote diversiteit aan verladers en vervoerders, die hele verschillende soorten goederen naar hun klanten brengen. Van containers en bulkgoederen, tot bouwmaterialen, levensmiddelen, kleding en pakjes. Hoe kun je het Klimaatakkoord vertalen naar doelstellingen per deelsegment? Hoe kun je meten waar je staat, op een manier die makkelijk uit te voeren is in de praktijk ? Hoe kun je uit die metingen een plan ontwikkelen hoe je deze doelstelling kunt behalen? Hoe kun je uitrekenen waar je het beste in kunt investeren? En hoe je zo effectief en goedkoop mogelijk het doel kunt bereiken? Dit alles komt tijdens deze sessie aan bod.

Download

Bekijk video

Spreker(s)

 • Jorrit Harmsen (TNO)
 • Christine van Eijck (TLN)
 • Herman Wagter (Connekt)