Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Terugblik congres – Datagedreven logistiek

Aanmelden voor

Terugblik congres – Datagedreven logistiek

Terugblik congres – Datagedreven logistiek

Leestijd ± 8 minuten

Terugblik programma – Logistieke ketens (supply chains) – Multimodale transportcorridors en knooppunten

Opening Topsector Logistiek Congres: interactieve talkshow

Omschrijving
Live talkshow gepresenteerd door Joost Hoebink en met minister Cora van Nieuwenhuizen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) als tafeldame. Zij spreken met verschillende experts over hoe de Nederlandse logistiek haar sterke concurrentiepositie op een duurzame wijze kan behouden. Specifiek wordt ingezoomd op spraakmakende innovaties op het gebied van datagedreven logistiek. Tijdens de live uitzending kun je reageren via polls en de live chat.

Met: Aad Veenman (boegbeeld Topsector Logistiek) over het belang van de logistiek voor Nederland en de impact van corona, Esther Kerstens (Vanderlande) over logistiek in de maakindustrie, Paul van Tiel (KMWE) Over Productie logistiek voor de high-tech klein-serie maakindustrie, Nico van Meeteren (Health~Holland) over zorglogistiek en Bart van Riessen (Poort 8) en Jos van Hillegersberg (Universiteit Twente) over innovaties op het gebied van datagedreven logistiek, Steven Lak (Logistieke Alliantie) en Annemarie Terpstra (Combi Terminal Twente) over het meekrijgen van bedrijven in innovaties.

Bekijk de video

Spreker(s)

 • Aad Veenman (Topsector Logistiek)
 • Minister Cora van Nieuwenhuizen (Ministerie van I&W)
 • Nico van Meeteren (TKI Life Sciences & Health)
 • Esther Kersten (Vanderlande)
 • Paul van Tiel (KMWE Engineering)
 • Bart van Riessen (Poort8)
 • Jos van Hillegersberg (Universiteit Twente)
 • Steven Lak (Logistieke alliantie)
 • Annemarie Terpstra (CTT)

Slimme geautomatiseerde logistiek in de maakindustrie

Omschrijving
Wil je weten hoe je praktische implementatie van logistiek in de maakindustrie kan doen? Ook geschikt voor MKB bedrijven met kleine productie series. Vraag je je af waarom bestaande logistieke automatisering nog niet overal wordt gebruikt?

In het nationaal smart industry fieldlab, Advanced Manufacturing Logistics, hebben we kennis opgebouwd om betaalbaar, snel en flexibel generieke logistieke oplossingen te implementeren. Wij delen kennis en ervaring ontwikkeling over simulatie in ons virtueel lab, experimenten in ons fieldlab en onze ervaring met de brug naar implementatie. In het bijzonder in de competentie gebieden simulatie, IT connectiviteit en integratie, mobiele robotica, supply chain orchestration, tracking en tracing, en slimme verpakkingen.

Bekijk de video

Spreker(s)

 • Erik Vermeulen (AML – Advanced Manufacturing Logistics, nationaal smart industry fieldlab)

Van barpraat naar datagedreven logistiek!

Omschrijving
Wie de barscène uit de film ‘A beautiful mind’ heeft gezien, is bekend met de uitdrukking “Individual Ambition Serves the Common Good”. Iets wat zeker geldt voor de logistieke sector, waarin optimalisatie van logistieke stromen tot in de puntjes worden geregeld. In hetzelfde filmfragment zit ook de volgende uitdrukking: “The best result comes from everyone in the group doing what’s best for himself AND the group”.

De Logistics Community Brabant heeft de Atlas Logistiek Brabant. Dit is een interactieve 3D omgeving, waarin naast alle openbare data, ook private data van logistieke vervoerders worden omgezet naar informatie, gecombineerd met multimodale bereikbaarheidsanalyses. Dit levert nieuwe en waardevolle kennis en inzichten op.

Caspar Lievaart van Jan de Rijk Automotive legt uit waarom hij de eerste stap heeft gezet om voertuig- en ladingdata te delen in de zoektocht naar nieuwe kennis om een gezonde dialoog te starten met de Brainportregio. Joost de Kruijf (LCB) en Jeroen Steenbakker (Argaleo) laten je op een interactieve manier kennismaken met de mogelijkheden van Atlas. Zo kent Altas al toepassingen op zero-emissie stadslogistiek en multimodale corridors.

Bekijk de video

Spreker(s)

 • Joost de Kruijf (LCB)
 • Hans Quak (Breda University of Applied Sciences / TNO)
 • Jeroen Steenbakkers (Argaleo)

Veiliger en duurzaam transport met de Connected Transport Corridors

Omschrijving
Vervoerders en overheden staan voor een grote uitdaging de komende jaren: door de woonopgave en geplande wegwerkzaamheden worden de huidige verkeersknelpunten nog zwaarder belast. Hoe zorgen we dat transport in en tussen steden veiliger en duurzamer wordt? Paul Swaak, programmamanager bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, presenteert in deze talk een oplossingsrichting: de Connected Transport Corridors. Een samenwerkingsverband tussen Rijk, regio’s en marktpartijen om door middel van digitalisering de logistiek duurzamer, veiliger en efficiënter te laten verlopen. Onder de aanpak valt onder meer het aanvragen van prioriteit bij iVRI’s, het ontsluiten van overheidsdata voor efficiënte planning en routering en het in-truck brengen van signalering en snelheidsadviezen.

Downloads

Bekijk video

Spreker(s)

 • Janneke Nijsing (Connected Transport Corridors)

Van wetenschap naar praktijk: aan de slag met smart data mining agents in de logistiek

Omschrijving
In deze sessie wordt de publieke eindrapportage van het TKI DINALOG project Autonomous Logistics Miners for Small- & Medium-sized Businesses gepresenteerd. Onderzoekers van de Universiteit Twente delen de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar smart data mining agents en intelligence amplification. Project partners Albert Heijn en Kien Logistics Management delen hun ervaringen en resultaten van concrete praktijkcases en ontwikkelde technologie. Deelnemers krijgen de publieke eindrapportage nagestuurd. En de mogelijkheid aangeboden om aansluitend een workshop te volgen bij Deltago.

Downloads

Bekijk video

Spreker(s)

 • Sebastian Piest (Universiteit Twente)
 • Pieter Meints (Albert Heijn)
 • Michiel Brokke (Kien Logistics Management)

Contactloos transport in tijden van Corona

Omschrijving
Digitale standaarden zoals de eCMR bieden volgens de theorie prachtige mogelijkheden voor efficiënt transport. Iedereen lijkt het te willen. Er wordt al jaren aan getrokken, koplopers werken ermee en er zijn eindeloos veel pilots en proeven gedaan. Maar in de praktijk blijken de hobbels nog altijd zo groot te zijn, dat de echte doorbraak uit blijft. Zelfs in deze Corona tijd, waarin we onnodig contact moeten vermijden en iedereen ervan doordrongen is dat de logistiek een potentiële verspreidingshaard is. Wat zijn die hobbels en hoe kunnen we de urgentie van deze tijd gebruiken om deze te doorbreken?

Een constructief gesprek over contactloos transport.

Bekijk video

Spreker(s)

 • Sjoerd Boot (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • Annelies Geldhof (Middlegate Benelux NV)
 • Math Heetkamp (Scheuten Glas)

Optimalisatie: het goud wat verborgen ligt in de eigen data

Omschrijving
De data die voor Carbon Footprinting voor logistiek nodig is laat nog veel meer zien dan alleen CO2 uitstoot. Je kunt er zelfs netwerken van samenwerkende vervoerders mee analyseren. In deze sessie word je meegenomen in de achtergrond, de aanpak, en de inzichten die zo’n analyse oplevert in de praktijk. Van hele praktische direct toepasbare verbeteringen, tot uitdagende optimalisatie mogelijkheden die nog meer denkwerk en uitzoekwerk vragen.

Downloads

Bekijk video

Spreker(s)

 • Herman Wagter (Connekt)
 • Patricia de Wilde (Benelux Netwerk)
 • Leon Simons (Topsector Logistiek)

Data delen: Hoe je gebruiksgemak en security naar een hoger niveau tilt

Omschrijving
Hoe kun je veiliger en makkelijker data delen? Die vraag staat centraal in deze sessie waarin Hutchison Ports ECT Rotterdam vertelt waarom zij is ingestapt in het iSHARE-stelsel, hoe zij nu dankzij iSHARE in staat is om containerdata makkelijker en veiliger te delen met transporteurs en verladers, en welke stappen zij concreet heeft gezet om iSHARE te implementeren.

Als een van Europa’s leidende en meest geavanceerde containerterminal operators, deelt ECT dagelijks met transporteurs enorme hoeveelheden informatie over de afhandeling van de containers op de ECT Delta en de ECT Euromax terminals. Veelal wordt de vraag om data gesteld namens een klant. Deze data deelt ECT alleen met transporteurs onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ze zeker weet dat deze bij de juiste persoon van het juiste bedrijf terechtkomt. Met de toetreding tot het iSHARE-stelsel en door gebruik te maken van de identiteiten van iSHARE Identiteitsprovider Secure Logistics krijgt ECT deze zekerheid en dat geldt ook voor haar klanten.

Inmiddels loggen zo’n 5.000 transporteurs dagelijks in op de ECT-app met een identiteit die gebaseerd is op de iSHARE-afspraken. Daarmee loggen ze in één keer in op alle onderliggende systemen en krijgen ze toegang tot diverse operationele data.

Bekijk video

Spreker(s)

 • Joost Koolen (UC Group)
 • Paul Ham (Hutchison Ports ECT Rotterdam)
 • Cor Stolk (Secure Logistics)

Spark! – Living Lab: data infrastructuur voor datagedreven logistiek

Omschrijving
Hoe kunt u zorgen voor meer coördinatie in de keten, met behoud van uw eigen concurrentiepositie, ook als u MKB’er bent? Leer hoe een open, neutrale, data-infrastructuur herkenbare uitdagingen in hedendaagse supply chains verbetert en welke potentiële andere toepassingen hierdoor mogelijk worden.

Spark! is een ecosysteem waarin veel datagestuurde logistieke initatieven bij elkaar komen en waarin in real-life setting ge-experimenteerd wordt. Spark! wordt uitgevoerd door een ervaren consortium bestaande uit Windesheim, TNO, TU Delft, Blocklab, evofenedex, STC, Fifth Chrome en Supply Chain Finance Community.

Bekijk video

Spreker(s)

 • Victor van der Hulst (Windesheim – Lectoraat Supply Chain Finance)
 • Wout Hofman (TNO)
 • Victor Koppen (TNO)

Datagedreven logistieke sturing in de voedsellogistiek

Omschrijving
Voedselvoorziening is één van de grootste uitdagingen waar onze mondiale samenleving voor staat. Vooral ook nu ten tijde van corona. Innovaties in de supply chain kunnen bijdragen aan een veilige, efficiënte en duurzame voedselvoorziening. Nederland speelt een belangrijke rol in het wereldwijde voedselvoorzieningssysteem. Om de leidende positie in de agro-business te behouden, moeten we continu voldoen aan de verwachtingen van consumenten waaronder een goede productkwaliteit. Door toepassing van zogeheten ‘quality controlled logistics’ kan Nederland deze uitdagingen aangaan. Bederfelijke producten zijn kwetsbaar voor externe omstandigheden (bijv. temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2, enz.) tijdens opslag en transport. Om de kwaliteit onder controle te krijgen moeten daarom gegevens over relevante conditieparameters op tijd worden verzameld en vertaald om datagedreven logistieke beslissingen in de agroketens te ondersteunen. Dit resulteert in CO2-besparingen, transportvermindering en modal shift-potentieel.

Op basis van ons onderzoeksproject “Quality Controlled Logistics in IoT-enabled Perishable Supply Chains” hebben we een conceptueel raamwerk ontwikkeld om de realisatie van op IoT gebaseerde kwaliteitsgestuurde logistiek in de agroketens te vergemakkelijken. Pilotstudies zullen de praktijkgerichte proof-of-concept aan moeten tonen. In deze sessie gaan we hier nader op in.

Aanvullende informatie: deze sessie is in het Engels gegeven.

Downloads

Bekijk video

Spreker(s)

 • Xuezhen Guo (Wageningen University & Research)
 • Joost Snels (Wageningen University & Research)