Vereenvoudiging wet- en regelgeving

Topsector Logistiek

Regeldruk verder verlaagd

De regeldruk is de afgelopen zes maanden opnieuw verminderd. Inmiddels is 1,35 miljard aan regeldrukvermindering gerealiseerd, een verbetering van bijna 500 miljoen euro ten opzichte van een half jaar eerder.…

read more
150 150 Topsector Logistiek

Actal regeldruk scan

In opdracht van Actal voert TNO een scan uit van de regeldruk in de Topsector Logistiek. De resultaten worden in het tweede kwartaal van 2013 verwacht.

read more