Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Call Duurzame Living Labs over transport en mobiliteit geopend

Aanmelden voor

Call Duurzame Living Labs over transport en mobiliteit geopend

Call Duurzame Living Labs over transport en mobiliteit geopend

11 oktober 2018

Leestijd ± 2 minuten

Onderzoeksconsortia kunnen tot en met 19 februari, 14.00 uur voorstellen over living labs rond transport, bereikbaarheid en mobiliteit indienen bij NWO. In aanmerking komen voorstellen rond thema’s waarin maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen én praktijkrelevantie bij elkaar komen. Voorbeelden hiervan zijn duurzaamheid, de inpassing van nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid.

De call Duurzame Living Labs (Fase 2: Lighthouse projecten) is een initiatief van NWO en TKI Dinalog. Zij werken voor deze call samen met de Topsector Logistiek, waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij de Topsector Water & Maritiem en de Topsector Energie.

Vernieuwend onderzoek

De call heeft tot doel om inspirerende projecten mogelijk te maken. Onderzoeksvoorstellen zijn idealiter samengesteld uit vernieuwend fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek van hoog niveau, dat door zijn zichtbaarheid bijdraagt aan de toepassing en opschaling van de ontwikkelde inzichten en oplossingen en op die manier aan structurele veranderingen. Vernieuwing van het transport- en mobiliteitssysteem zal in ieder project de hoofddoelstelling zijn. Thema’s waarover living labs kunnen worden ontwikkeld, zijn bijvoorbeeld emissievrije transportnetwerken en duurzame stedelijke mobiliteit en transport. Het doorsnijdende thema is innovatieve business- en organisatiemodellen. Integraal onderdeel van de voorstellen moet de Maatschappelijk Verantwoord Innoveren-benadering zijn. Deze staat voor het vroegtijdig meenemen van ethische en maatschappelijke aspecten van de (technologische) innovaties waar in de living labs onderzoek naar wordt gedaan.

Beschikbaar budget en cofinanciering

Indieners kunnen minimaal 1 miljoen euro en maximaal 2 miljoen euro aanvragen. Totaal beschikbaar is een bedrag van 12.775.000 euro. Daarnaast is er een verplichte cofinanciering van 33% (1/3) van het totale projectbudget. Bij aanvraag van de maximale subsidie bedraagt het totale projectbudget dus minimaal € 3.000.000. Een voorstel kan worden ingediend door een senior onderzoeker aan een Nederlandse universiteit, lector aan een hogeschool of senior onderzoeker bij een TO2-instelling dan wel een NWO- of KNAW-instituut. Publieke en/of private stakeholders moeten bij het consortium betrokken worden, maar kunnen zelf geen aanvraag indienen.

Zie voor meer informatie de call for proposals.

Bron: NWO