Buitenlandpromotie

Nederland heeft de ambitie een blijvende internationale toppositie in de logistiek in te nemen, in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven. De actielijn Buitenlandpromotie werkt aan het aantrekken van buitenlandse logistieke activiteiten naar Nederland en aan de export van ontwikkelde logistieke kennis naar het buitenland. Hiertoe werken overheid, kennisinstellingen en vooral het bedrijfsleven samen aan de ontwikkeling van gerichte proposities voor logistiek in specifieke sectoren en themagebieden.

In de achterliggende periode zijn de fundamenten gelegd voor versterking van de promotie van Nederland als slimme logistieke hub van formaat op het wereldtoneel. Er is onder andere gewerkt aan: basisproposities en cross-over-proposities t.b.v. acquisitie van investeringen en ladingstromen; export monitor voor inzicht omvang en herkomst logistieke verdiencapaciteit; alumni-netwerk en Living Labs als instrument om onze logistieke expertise met buitenlandse partijen verder te verkennen en ontwikkelen; en de Holland Logistics Library als digitale promotiekoffer voor logistiek Nederland.

Nieuws Buitenlandpromotie