Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Bouwstoffenlogistiek bij uitstek geschikt voor 4C

Aanmelden voor

Bouwstoffenlogistiek bij uitstek geschikt voor 4C

Bouwstoffenlogistiek bij uitstek geschikt voor 4C

02 februari 2016

Leestijd ± 2 minuten

Uit de door de Topsector Logistiek uitgeschreven prijsvraag Implementatie 4C zijn drie prijswinnaars gekomen. In de komende weken lichten we steeds één project uit. Deze week vertelt Diederik Mutsaerts, CEO van ThunderBuild, over het project Charterplaats 4C bouwstoffenlogistiek.

Diederik Mutsaerts vertelt: “Binnen dit project werken Thunderbuild Nederland BV, BAM Infra Regio Zuidoost Wegen, Heijmans Wegen BV, Van Lijssel Transport BV, Millenaar & Van Schaik Transport BV, BRight Advocaten, Technische Universiteit Eindhoven en Futureproof Team BV samen aan de optimalisatie van het transport van (bulk)bouwstoffen. Dit gaat om ladingstrom20160119 4C prijsvraagen zoals warm-asfalt transport, freesasfalt transport, transport van primaire- en secundaire bouwstoffen en transport van afvalstromen zoals vervuilde grond en puin.

De complexiteit van (logistieke) ketenprocessen in de bouwsector is zeer groot. Dit komt door wisselende omstandigheden, benodigde afstemming tussen meerdere ketenpartijen, diverse werklocaties en activiteiten die daar plaatsvinden. Hier blijft het niet bij; wet- en regelgeving door verplichte transportdocumenten, rij- en rusttijden en beladingsgraad zorgen voor extra administratieve last en controle op processen.

Doordat organisaties projectmatig werken is samenwerking en synergie tussen verschillende projecten met eigen planning, deadlines en targets zonder hulpmiddelen niet eenvoudig te organiseren. Dit kan zelfs betekenen dat projecten van dezelfde organisatie met overlappende herkomst- en bestemmingslocaties van bouwstoffen elkaar op de weg met volle en lege voertuigen over en weer passeren. Deze dynamiek en problematiek lenen zich bij uitstek voor een 4C.”

Voordelen

Binnen het project zal het consortium de behoeften over alle bouwprojecten heen verzamelen, zo ontstaat inzicht en overzicht. Door het ontsluiten van plannings- en uitvoeringsgegevens van projecten en transporteurs kan actief gekoppeld worden tussen vraag en aanbod als herkomst en bestemmingslocaties kansen bieden. Alle ketenpartijen (opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers, transporteurs, charters en herkomst-/bestemmingslocaties) kunnen hun gegevens (realtime) met elkaar delen. De regisseurs van de verschillende ketenpartijen kunnen met de gerealiseerde inzichten betere beslissingen en betere afstemming organiseren. Diederik Mutsaerts: “Dit levert forse voordelen op zoals een betere beladingsgraad en betere bezettingsgraad van machines. Ook zullen papieren documenten digitaal worden afgehandeld Als neveneffecten zullen er minder onnodig lege vrachtkilometers worden gemaakt wat ook leidt tot spitsmijding, minder CO2 uitstoot etc.”

Data delen

Centraal in het project staat samenwerking en het delen van data. Diederik Mutsaerts: “Bij het delen van data komt een heel aantal vragen naar voren. Daarom hebben we een gespecialiseerd advocatenkantoor opgenomen in ons consortium. Want van wie is en blijft de data en hoe mag je die gebruiken? Wij geloven dat data onze samenwerking kan ondersteunen, maar we willen hele duidelijke afspraken maken.”

Het project is 1 februari 2016 van start gegaan. Diederik Mutsaerts: “We hebben er erg veel zin in! Met een divers en krachtig consortium kunnen wij veel leren van en met elkaar. Dit geldt ook voor de kennisuitwisseling met de andere 4C projecten.”